Krever møte med fylkesmannen

Fungerende ordfører i Kåfjord mener at staten må hjelpe rasutsatte kommuner.

RASSIKRING Fungerende ordfører i Kåfjord, Svein Leiros, ønsker at staten skal hjelpe rasutsatte kommuner.  Foto: Jan Arild Hansen

nyheter

Svein O Leiros bor ikke langt fra det rasutsatte området ved Oksfjellet. Han forstår godt hvordan innbyggere i landets mest rasutsatte kommune hver dag gjennom hele året må leve med rasfaren.

- Og for en liten kommune er kostnadene forbundet med å ivareta folks sikkerhet alt for stor å bære, sier han.

SE OGSÅ: Følg Oksfjellet live her

Konsulenter og skredvoller

I Troms fylke er det 120 ustabile fjellpartier, og trettitalls av disse finner man i Kåfjord.

- Vi har fem områder som geologer følger, og hvor det må gjøres tiltak for å sikre innbyggere, fortsetter han.

Foruten om Oksfjellet i Kåfjorddalen er det igangsatt tiltak ved Storhaugen blokk hvor fem boliger må flyttes. I tillegg skal det bygges skredvoller ved Olderdalen sentrum hvor både skole, idrettshall, rådhus og boligfelt er i faresonen.

Les også: Skredvoller skal sikre Holmen

NVE har kontinuerlig overvåkning ved Jettan og Indre Nordnes, samt følger de også bevegelsene ved Gammanjunni og hele Oksfjellpartiet med Kåfjord sør over Skattvoll.

- Kåfjord kommune har bare i år brukt nærmere 2 millioner kroner på konsulenter. I tillegg kommer egne årsverk og egenandel på skredvoller, forteller Leiros.

Det siste beløpet må kommunen ta et låneopptak på over 10 millioner kroner for å få i havn.

- Dette er kostnader som kommunen må  hente i budsjettene, og det vil gå utover andre viktige tjenester, sier Leiros.

Møte med fylkesmannen

Til uka blir Leiros ny ordfører i Kåfjord. Det første han skal ta fatt på er å ha et møte med fylkesmannen om kostnader rundt rasproblematikken i Kåfjord.

- Det kan ikke være slik at små kommuner må ta disse kostnadene selv, og dessuten blir det en forskjellsbehandling da Kåfjord må handtere slike utfordringer som de fleste andre kommunene ikke må, mener Leiros.

Men nå ønsker han bare at raset i Oksfjellet skal gå, slik at arbeidet med skredvollen kan starte opp igjen, og at innbyggerne under Oksfjellet igjen kan føle seg trygg.