Ny-ordføreren trenger ikke ordførerlønna

Knut Jentoft startet sin ordførerkarriere i Storfjord med gi fra seg ordførerlønna på 780.000 kroner.

INGEN LØNN: Det første Knut Jentoft (Tverrpolitisk liste) gjorde som ordfører var å si fra seg lønna si. Rådmann Trond-Roger Larsen (til høyre) får dermed flere millioner mer å rutte med over en fireårsperiode.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Jentoft fra Tverrpolitisk liste vant valget i Storfjord og fikk inn seks representanter. Sammen med Sp og Frp har lista fått flertall og i det konstituerende møtet ble Knut Jentoft som forventet valgt til ordfører. Hanne Braathen fra Senterpartiet ble valgt til varaordfører.

Og det første Knut Jentoft gjorde var å si fra seg ordførerlønna.

- Jeg er pensjonist og får min pensjon. Jeg trenger ikke ordførerlønna og derfor sier jeg den ifra meg. Jeg er 70 år og vet hva jeg trenger i livet og hva som er viktig. Det er å beholde helsa og ha det godt med familien. Dermed sørger vi også for inndekning på de økte kostnadene med å utvidelse av formannskap og nye utvalg, sa Jentoft fra talerstolen.

LES OGSÅ: Disse skal styre Storfjord

Jentoft vet ikke om det har hendt før at en ordfører sier fra seg lønna.

- Men jeg er sikkert ikke den første som gjør dette. Uansett: Dette er noe jeg har tenkt lenge på, sier Jentoft.

Overraskende

Rådmann Trond-Roger Larsen bekrefter at ordførerlønna per 1. januar 2016 er på 780.000 kroner.

- Forslaget kom helt overraskende på meg. Men det var en gledelig nyhet. Vi trenger pengene og det hjelper på i budsjettprosessen for 2016, slo Larsen fast.

Han har ikke hørt om lignende tilfeller der ny ordfører sier fra seg hele godtgjørelsen sin. Det har heller ikke varaordfører Hanne Braathen.

- Nei, det har jeg ikke gjort. Men jeg syns det er solidarisk og fint gjort. Vi ønsket å utvide demokratiet og nå har vi inndekning, sier Braathen.

LES OGSÅ: Ydmyk og glad valgvinner

Sterkt imot

Kommunestyremøtet startet med en lang debatt om hvor mange som skal sitte i formannskapet og der ble økonomien et tema. Den nye posisjonen ville ha sju representanter og fikk flertall for sitt forslag.

Opposisjonen, ved Høyre og Ap, gikk sterkt imot at man skulle øke fra fem til sju. Geir Varvik (H) viste til at Storfjord ville ende opp med nesten halve kommunestyret inn i formannskapet.

- Jeg vil gå sterkt imot det, sier Geir Varvik, som også mente at beskjeden om forslaget kom altfor sent til kommunestyremedlemmene.

- Vi fikk beskjed tirsdag kveld og det er altfor kort varsel.

Økt demokratisk styring

Ordfører Knut Jentoft argumenterte i favør av forslaget om øke antallet i formannskapet.

-  Det har vært et slags elitestyre i Storfjord kommune de siste årene. Jeg er ikke så sikker på at det har gagnet kommunen. Når får vi en økt demokratisk styring, og opposisjonen får jo også større tyngde med en ekstra i formannskapet, sier Jentoft.

Øistein Nilsen i Ap viste til kostnadssiden ved å øke antallet formannskapsmedlemmer fra fem til sju.

-  Bare de to ekstra representantene vil koste kommunen 100.000 kroner i året, sier Nilsen.

Til svømmebasseng?

Det tallet bekrefter rådmann Trond-Roger Larsen overfor Framtid i Nord. Men ordføreren sørget altså senere for inndekning og vel så det for de økte kostnadene. Selv om man trekker fra de økte kostnadene med ekstra utvalg og utvidet formannskap så vil Storfjord kommune få minst en halv million årlig ekstra å rutte med fra mot 2019. Det betyr minst to millioner ekstra i kommunekassa.

Knut Jentoft understreker at det er kommunestyret som skal bestemme hvordan disse ekstramidlene skal disponeres.

- Ja, det bestemmer kommunestyret. Men jeg har et ønske om at pengene skal settes i et disposisjonsfond og så gå til svømmebassenget på Hatteng. Det står uten vann nå, sier Jentoft.

Folket har talt

Jentoft vil mane til samarbeid i kommunestyret den neste perioden, men er klar på at Tverrpolitisk liste, sammen med Frp og Sp, har forpliktet seg på noen områder.

- Vi er en tverrpolitisk liste som står fritt i mye. Men folk har jo sagt at sykehjemssaken skal igjennom et valg før den blir avgjort. Nå har den gått gjennom et valg og folk har sagt hva de mener. Så der skal vi selvsagt følge folkeviljen. Vi har også forpliktelser i den politiske plattformen som vi, Sp og Frp har blitt enige om, sier Jentoft.