Foreslår påtale og juridisk vurdering

Kontrollutvalget har gjort seg ferdig med saka om Årvikbruket.

MULIGE BRUDD: Kontrollutvalget, ved leder Robert Hansen (Ap, i midten) ber kommunestyret se svært alvorlig på opplysningene om et mulig brudd på bokføringslovgivningen, regnskapslovgivningen og merverdiavgiftslovgivningen i saken rundt pengebruken til Skjervøy Fiskeriutvikling AS.  Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

Utvalget har, etter å ha fått seg forelagt en rapport fra KomRev Nord og en rapport fra K-Sekretariatet kommet til at de anmoder kommunestyret i Skjervøy om følgende vedtak: