Dette er Nordreisas nye toppduo

Øyvind Evanger (Ap) skal lede Nordreisa kommune de neste fire årene.

LEDELSEN: Øyvind Evanger valgt til ordfører i Nordreisa for den kommende valgperioden.  Foto: Kjetil Nielsen Skog

TAKKET AV: Halvard Wahlgren gikk av etter to perioder som varaordfører og som ordfører de siste månedene.   Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

Som forventet ble Øyvind Evanger (Ap) valgt til ordfører da kommunestyret i Nordreisa hadde sitt konstituerende møte.

Evanger (42), som er sønn av tidligere ordfører i Nordreisa; Torbjørn Evanger, overtok klubba og kjedet fra Halvar Wahlgren (H) som har fungert i vervet de siste månedene.

Wahlgren takket det avgåtte kommunestyret for følge gjennom siste periode.

– Det har et konstruktivt kommunestyre, og jeg håper de nye opprettholder denne tradisjonen.

Wahlgren hilste også til sin forgjenger, Lidvart Jakobsen (Ap) som måtte trekke seg på grunn av sykdom.

En ekstra stemme

Evanger ble valgt, men ikke helt etter forventet oppskrift. Ap, Sp, SV og Miljøpartiet har til sammen 11 stemmer, og Evanger fikk 12. Altså må en fra oposisjonen også ha gitt sin stemme til Ap-ordføreren.

Det samme skjedde også i varaordførervalget, men der var det også en som stemte på SVs Siv Elin Hansen. Og ettersom hun ikke var foreslått, ble stemmen forkastet.

Formannskapet

I tillegg til ordfører og varaordfører er det også valgt formannskap for Nordreisa. Dette består av:

  • Øyvind Evanger (Ap)
  • Sigleif Pedersen (Ap)
  • Olaug Bergset (Sp)
  • Siv Elin Hansen (SV)
  • Terje Olsen (H)
  • Anne-Kirstin Korsfur (Frp)
  • Tor Arne Isaksen (KrF)

Alkohol på Halti

Da kommunestyret skulle avgjøre om det skulle serveres alkohol ved åpninga av Halti 2, tok det debatten i det nye kommunestyret skikkelig fyr.

KrF og SV gik i bresjen for å stramme inn.

– Skal det være slik at når man arrangerer noe på Halti, så skal det være skjenking, sa Siv Elin Hansen fra SV.

– Vi må skille mellom det som er for barn og det som er for voksne, og der det er barn vil vi være restriktive.

KrF fulgte sine prinsipper og sa nei til skjenking på et generelt grunnlag.

– Vi ser ikke at det skal være nødvendig, sa Tor-Arne Isaksen.

Til sist ble det klart at det blir skjenking under åpninga, men da på det lukkede arrangementet, mellom klokken 16.00-21.00.

Arrangementet er åpent for alle.