NORDREISA:

Kan komme inntil 160 flyktninger til Norlandia

Gjennom Hero Norge AS har UDI gjort avtale for akuttleie av hotellplasser ved Norlandia Storslett Hotell.

STORSLETT Allerede onsdag kan det komme inntil 160 flyktninger på Norlandia Storslett Hotell.   Foto: Johanne P. Elvestad

STORSLETT Nordreisa kommune vet foreløpig lite om sin rolle i forhold til flyktningene, i følge ordfører Øyvind Evanger.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Onsdag åpner Norlandia hotellet sitt for flyktninger. Avtalen gjelder foreløpig for tre måneder og hotellet kan ta imot inntil 160 flyktninger.

– Det stemmer at Hero Norge har gjort en avtale med Norlandia om å opprette hotelldrift, bekrefter Øyvind Evanger, ordfører i Nordreisa kommune.

Norlandia skal drive hotell og ikke fungere som et vanlig asylmottak gjennom avtalen. Nordreisa kommune vet enda lite om sin rolle i forhold til flyktningene.

– UDI har gitt oss beskjed om at kommunen foreløpig ikke har noen rolle i saken, siden Norlandia skal drives som hotell. Vi vet lite om hva dette innebærer, men det kan være vi skal yte helsetjenester for flyktningene. Da kan det bli litt trøkk og det kan bli en utfordring, sier Evanger til Framtid i Nord.

Alle som kommer til Norlandia er registrert og har gjennomgått helsekontroll.

Kommer fra Finnmark

– Flyktningene som kommer til Norlandia kommer fra mottakene i Finnmark, på grunn av at mottakene er helt fulle. Da vil Finnmark også få kapasitet til å ta i mot flere flyktninger, sier Evanger.

Ordføreren vet ikke hva flyktningene har med seg til Storslett av nødvendig utstyr som klær og hygieneartikler.

– Vi vet enda lite om dette, men vi skal få mer informasjon på informasjonsmøtet Hero Norge holder på tirsdag.

Tirsdag skal Hero Norge AS holde informasjonsmøte om innkvartering av asylsøkere. Møtet skal være på Norlandia Hotell på Storslett og er åpent for alle, opplyser Nordreisa kommune.

Kommunen fikk vite om avtalen i slutten av forrige uke.