- Det snakkes høyt om sivil ulydighet

Leder i Norske kveners forbund/Ruijan kveeniliitto, Hilja Huru, sier at kvenene ikke kan sitte stille og se på at kvenske kulturminner strykes ved et pennestrøk.

Leder i Norske kveners forbund/Ruijan kveeniliitto, Hilja Huru.  Foto: Pål Vegard Eriksen

nyheter

Huru viser i første rekke til planene om å bygge trafostasjon midt oppå ei 300 år gammel tjæremile på Skillemoen i Alta.

- Disse planene har satt sinnene i kok i de kvenske miljøene, og det ble ikke bedre når NVE nettopp avslo å delta på en felles befaring, hevder Huru.

Kvenene er på generelt grunnlag meget lite fornøyd med at kvenske kulturminner må være fra tidligere enn 1537 for å oppnå automatisk vern.

- Det må bli enklere å få skjermet og sikret kvenske kulturminner. Et bra tiltak for kvenske kulturminner hadde vært samme ordning som for samiske kulturminner, som i dag er vernet om de er eldre enn 100 år, fortsetter hun.

- Dersom et av de aller eldste dokumenterte kvenske kulturminnene ikke har verdi, har ikke kvensk kultur noen verdi, og det kan vi aldri akseptere. Det snakkes for tiden høyt om sivil ulydighet og om "kvenenes Alta-sak", avslutter Huru.