ÅPNINGEN AV HALTI:

- Vi er veldig stolte

Museumsdirektør Nina Einevoll Strøm håper at nordtromsingene vil trykke hovedutstillnga som åpnet i dag til sitt hjerte.

"TRE STAMMERS MØTE" Hovedfokuset til utstillingen er "tre stammers møte" og hvordan dette har vært med på å forme Nord-Troms gjennom tida.   Foto: Johanne P. Elvestad

MØTEPLASS: De ulike installasjonene skal vise en vandring gjennom ulike møteplasser i Nord-Troms. Kysten, gården og tjæramila er stikkord her.   Foto: Johanne P. Elvestad

HØYTEKNOLOGISK Den nye utstillinga er høyteknologisk og kan derfor både videreutvikles og endres enkelt.   Foto: Johanne P. Elvestad

NORD-TROMS MUSEUM Museumsdirektør, Nina Einevoll Strøm, er svært fornøyd med den nye hovedutstillingen.  Foto: Siri Bergset Elvestad

nyheter

I dag lørdag 24.oktober er det den store offisielle åpningen av Halti. For første gang fikk pressen og publikum se hovedutstillinga på Nord-Troms Museum.

Fornøyd og stolt

Nina Einevoll Strøm, direktør ved Nord-Troms Museum, er svært fornøyd med det de i dag kan vise fram.

 - Vi er veldig stolt over utstillinga og fornøyd med det vi har fått fram gjennom den. Vi ser virkelig er fram til å vise den til befolkninga i Nord-Troms og andre besøkende. Jeg håper folk i Nord-Troms trykker denne til sitt hjerte, sier Einevoll Støm.

Utstillingen skal vise fram hva som har vært med på å forme Nord-Troms og fokuserer på det første kvartalet av 1900-tallet.

"Møte"

Det er fokus på møteplasser og tre stammers møte, og hva som er felles for de ulike stammene som er bakteppet for utstillingen.

Installasjonene skal vise en vandring mellom forskjellige møteplasser som var vanlig i Nord-Troms. Hvordan folk møttes ved kysten, på gården, ved tjæramila, reingjerdet og i gruva.

Den permanente utstillinga er høyteknologisk og de besøkende kan være selv være deltakende. Utformingen gjør det også mulig å endre og videreutvikle den.