Her er så godt som ingen arbeidsledige

Storfjord kommune har lavest ledighet i hele fylket.

Foto: Jan Arild Hansen

nyheter

Ferske tall fra Nav Troms viser at Storfjord bare hadde 1,1 prosent arbeidsledighet i oktober. Det er lavest i hele fylket, tett fulgt av Tranøy (1,2), Målselv (1,3) og Bardu (1,3).

I fylket som helhet var ledigheten på 2,0 prosent i oktober. Det utgjør 1.757 personer. Det er 32 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Troms ligger imidlertid under landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

– Ledigheten i Troms er fremdeles blant den laveste i landet. Kun Sogn- og Fjordane og Oppland har lavere ledighet enn Troms. Vi ser fortsatt ingen tegn til ringvirkninger av krisen i oljenæringen i vårt fylke, sier fylkesdirektør i Nav Troms, Stein Rudaa, i en pressemelding.

Nordreisa er blant kommunene i Troms med høyest ledighet. I oktober var tallet på 3,4 prosent og kun Karlsøy har høyere antall arbeidsledige (3,7 prosent).