- Har råd til oppvekstsenter

Foreldrene advarer mot å legge ned skolen og barnehagen på Furuflaten.

BØR OPPRETTHOLDES: FAU ved Lyngsdalen oppvekstsenter vil beholde skolen og barnehagen i bygda. 

nyheter

- Det skulle bare mangle at vi i Lyngen kommune ikke skal ta oss råd til å ha en skole og barnehage her, konkluderer Mariann Meyer FAU ved Lyngsdalen Oppvekstsenter

Foreldrenes Arbeidsutvalg uttaler seg i høringsrunden om nedlegging av senteret og overflytting av barn og ansatte Utgangspunktet er at det ”gamle” kommunestyret vedtok i desember i fjor at driften skal avsluttes neste sommer.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) uttalte i torsdagens avis at han vil be rådmannen finne midler for å kunne drive videre på Furuflaten. 

Alltid svingninger

- Når det gjelder nedgangen i barnetallet, så har det alltid vært svingninger her på Furuflaten. Viser til skoleåret 2006-2007 hvor barneantallet var nede i 20, omtrent som dagens situasjon. For å få økning i barnetallet må vi få økt tilflytting, dette gjelder for hele kommunen. Her i bygda jobbes det aktivt for akkurat dette. En nedleggelse av skolen vil sette en stopper for dette prosjektet. Vi har allerede vært i kontakt med flere unge familier som kan tenke seg å flytte til Furuflaten, men samtidig vegrer seg pga. de stadige truslene om nedleggelse av barnehage og skole, skriver FAU.

FAU understreker at det vil bli utrolig vanskelig å få kvinner tilbake til bygda om et av de viktigste lokkemidlene for kvinner med barn fjernes. Små skoler i små lokalsamfunn med trygge læringsmiljø, hvor alle kjenner alle, er det bygda har som skiller oss fra byer som Tromsø.

LES OGSÅ: - Er det en helhetlig tanke?

Betyr svært mye

- Det er vanskelig å beskrive hva skolen betyr for oss Furuflatinger. På folkemøtet på Furustua var det bred enighet og alle var helt klare på hvor mye skolen betyr, men det og forklare dette til andre som kun ser på skolen som en utgiftspost, er vanskelig.

FAU påpeker at skolenedlegging vil alltid gi store samfunnsøkonomiske tap. Foreldrene får nye, store kostnader. Samtidig vil det bli økte kostnader på mottakerskolen og barnehagen. Kommunale skyssutgifter økes betraktelig.

I de fleste kommunene utgjør lærerlønningen 85-90 prosent av kostnadene med å drive skole. Dermed kan kommunen grovt sett kun spare penger på nedbemanning, altså oppsigelser. I dette tilfellet er det jo ikke snakk om nedbemanning, men en overflytting.

- Derfor mener vi at besparelse ved nedleggelse av Lyngsdalen Oppvekstsenter ikke er i nærheten av de tallene vi er framlagt, skriver FAU.

LES OGSÅ: Regjerende mestre gleder seg

Farlig og fæl tunnel

- Vi kan heller ikke komme utenom problemstillingen med Pollfjelltunnelen. Ingen av oss her på Furuflaten ønsker at våre små daglig skal fraktes gjennom den fæle tunnelen, som er farlig både utenfor og innenfor. Hvordan kan dere mene at våre små skal være nødt til å bli satt i en situasjon hvor de, når det går ras og fjellet stenger, må bli isolert fra sine hjem og sine foreldre på ubestemt tid? Det vil være en dramatisk opplevelse og kan skape store traumer og usikkerhet. Både for barna og foreldre. 60 prosent av barna ved Lyngsdalen Oppvekstsenter har foreldre som jobber i bedrifter her på Furuflaten, så det en helt reell scenario.

- Vi lurer på om dere politikere ser betydningen av å ha en befolkning i vekst på Furuflaten, om dere ser betydningen lokalsamfunnet Furuflaten har for bedriftene her på Furuflaten. Aktive samfunn krever aktive skoler. Furuflatingene har ikke vært kravstore når det gjelder å forlange investeringer fra kommunen.

LES OGSÅ: To rektorer gir seg

”Gullgruve” for kommunen

- Mye av det som er blitt gjort her, er gjort på dugnad. Det eneste kommunale tilbudet vi har er skolen og barnehagen. Vi vil heller ikke lengre høre noe mer om at sentrumsdelen av kommunen er med på «å subsidiere» skolen på Furuflaten.

- Vi er et samfunn med 200 innbyggere som har bedrifter med 120 arbeidsplasser. For å opprettholde den «gullgruven» Furuflaten er for kommunen, både symbolsk og med henhold til arbeidsplasser, må vi kunne forvente et minimum av kommunal velvilje og tilretteleggelse.

Lyngen kommune bør være stolt av Furuflaten og det vi har fått til her, og heller fremme tiltak som fører til vekst, avslutter FAU ved Lyngsdalen Oppvekstsenter.