Hele fergesamband kan kuttes

Troms Fylkeskommune mener de tvinges til å vurdere drastiske kutt de kommende årene.

KUTT – Hvis vi må kutte er det tre ting som er viktig å prioritere. Det er liv og helse og næringstransport, sier Ivar B. Prestbakmo. Troms Fylkeskommune er i gang med en overordnet kollektivplan som legges frem i mars 2016, og må i den ta hensyn til det de mener er drastiske kutt fra staten. Hvilke tilbud som kan bli redusert eller fjernet er ikke klart. 

nyheter

Ifølge Troms Fylkeskommune kan ferge – og båtruter i fylket ha 90 millioner kroner mindre å rutte med i 2019. Dette kan igjen bety kroken på døra, ikke bare for enkeltavganger, men også for hele fergesamband.

– Store konsekvenser

En som ser dramatisk på kuttene, er fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo. Han mener reduksjonen i midler skyldes innføringen av det nye inntektssystemet for fylker og kommuner, vedtatt i Stortinget.

– Senest i juni i år har Stortinget bedt regjeringa om å se på hvordan man kan unngå en dramatisk konsekvens. Dette har de ikke svart på, men har sagt at man skal si noe om til våren. I dette ligger et bittelite håp om at det kan kompenseres innenfor de kystfylkene som blir hardest rammet, sier Prestbakmo.

Han anser kuttene, på vel 20 millioner kroner hvert år som lite fornuftige.

– Dette vil få store konsekvenser for hele landet da tilbudet er avgjørende for en lokal verdiskapning. Strengt tatt er det ingen ruter som ikke er nødvendige i dag, snarere tvert imot. Det ytres ønsker og behov om å øke frekvensen, sier han.

Hele samband

Kuttene starter allerede i 2016 men ifølge Prestbakmo har staten gitt kompensasjoner slik at effekten ikke kommer umiddelbart.

– Hva kan komme til bli kuttet i 2016?

– Vi har en ambisjon om å omtrent greie å holde oss uten å kutte. Vi har jo løpende kontrakter som ennå gjelder da, sier han.

Prestbakmo vil foreløpig ikke spekulere i hvilke tilbud som kan bli rammet.

– Mange ting må vurderes. Det kan selvfølgelig bli redusert sekvens på båt og ferger eller andre rutekombinasjoner. Men jeg utelukker ikke at vi er nødt til å vurdere å kutte hele samband.

Fylkeskommunen er godt i gang med en overordnet kollektivplan for Troms, som skal legges fram for Fylkestinget i mars 2016. Da kommer det til å bli klarere hvor det må spares inn.

Troms Fylkeskommune bruker i dag 300 millioner kroner i året på ferge og båttransport.

– Ikke riktig

Statssekretær Per Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier til avisa Nordlys at det Prestbakmo framlegger ikke medfører riktighet.

– Dersom Troms Fylkeskommune velger å nedprioritere samferdsel har de selvsagt en politisk frihet til å gjøre det. Påstanden om at regjeringen kutter i bevilgningene til båt og ferger har imidlertid ikke noe rot i virkeligheten. Fylkeskommunene får en rammeoverføring, og de bestemmer selv hva de ønsker å bruke pengene til, sier han til Nordlys.