Arnøyferga:

Tre skift inne i budsjettet

Fylkesråd for samferdsel vil prioritere tre skift på Arnøy-ferga.

MANGE TRAILERE EKSTRA: Med økt slakterivirkomsomhet på Arnøya øker belastningen på fergesambandet.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

Ivar B. Prestbakmo  Foto: Arne Teigen

nyheter

I dag legger fylkesrådet i Troms fram forslag til budsjett for 2016. Inne i budsjettet skal det ligge tre millioner brutto som skal gå til å øke fra to til tre skift på Arnøyferga.

Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel, sier at han har ønsket å prioritere fergesambandet Storstein – Lauksundskardet – Nikkeby, spesielt med tanke på næringstrafikken til og fra Arnøya.

– Det legges opp til at man i 2016 øker driften ved å utvide fra toskiftsordning til treskiftsordning på fergen og dermed har muligheten til å tilby flere avganger. Økt kostnad er lagt inn med brutto 3 millioner kroner på denne endringen for 2016, sier Prestbakmo.

LES OGSÅ: - Situasjonen er uholdbar (Pluss)

Ikke nok kapasitet

Det var flere som i valgkampen i høst både lovde og krevde en utbedring av fergesambandet mellom Storstein og Arnøya. Hvordan ruteopplegget blir i detalj vil ifølge Prestbakmo Troms fylkestrafikk komme tilbake til når budsjettet er vedtatt av fylkestinget i desember. Men fylkesråden er klar på at næringshensyn har veid tungt i denne saken.

– På dette sambandet er det i en del perioder ikke nok fergekapasitet til å dekke behovet og med kunnskapen om at produksjonen ved Arnøy Laks AS vil øke ytterligere i løpet av 2016 er det nødvendig med tiltak for å sikre mer forutsigbarhet i fergeforbindelsen, sier Prestbakmo.

LES OGSÅ: - Det sprenger kapasiteten

Knallhard prioritering

Som Framtid i Nord har skrevet tidligere har Arnøy Laks fått en ny slakteavtale med Norway Royal Salmon fra 1. januar som tilsier økt trafikk over fergesambandet mellom Arnøya og Storstein. Prestbakmo er glad for å ha fått plass til Arnøyferga i budsjettet.

– Ja, jeg er svært fornøyd. Det er et resultat av knallharde budsjettprioriteringer hos oss. Det er ingen selvfølge at vi klarer å få til en budsjettøkning som sikrer overgang fra to til tre skift på sambandet og økt kapasitet i en situasjon der regjering og stortingsflertall foretar kutt ovenfor fylkeskommunene som Troms – med mye båt og ferge, sier Prestbakmo.