Foreslår samisk og kvensk skilting i hele Nord-Troms

Kvensk råd vil ha trespråklige gatenavn i hele regionen.

TRESPRÅKLIG: Anne-Gerd Jonassen viser frem hvordan Kirkeveien på Storslett kan skiltes på henholdsvis samisk (øverst) og kvensk  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Anne-Gerd Jonassen, leder i kvensk råd, mener det er viktig å få på plass en trespråklig gateskilting i Nord-Troms.

- Ettersom alle husstander skal få et gatenavn å forholde seg til, mener vi at det må skiltes på tre språk. Hvis dette ikke gjøres gjennomgående i de respektive kommunene, frykter vi at det vil bli et flertall norske gatenavn, sier Jonassen.

Kvensk råd har tilskrevet alle seks Nord-Troms-kommunene og anmodet dem om å skilte på tre språk på samtlige gatenavn.

- Det er viktig å synliggjøre at regionen er flerkulturell og at vi har en flerspråklig historie, sier Jonassen.

I blant annet Storfjord har man trespråklig skilting på stedsnavn. Jonassen tror forslaget om trespråklig skilting av gatenavn vil bli godt mottatt.

- Jeg tror ikke det er så mange som vil reagere negativt på det. Vi må prøve. Det er viktig at dette gjøres gjennomgående nå. Ellers frykter vi at det vil bli et flertall av norske gatenavn og at det kvenske og det samiske usynliggjøres, sier Jonassen.

Les mer om saken i lørdagens Framtid i Nord!