– Vi ønsker å opprettholde sykestuene

Fredag besøkte Bård Hoksrud (FrP) Sonjatun helsesenter.

SONJATUN Fredag besøkte Bård Hoksrud (FrP) Sonjatun Helsesenter. Leder av Distriktsmedisinsk senter i Nord-Troms, Aina Hagen, fortalte om utfordringer og hvorfor det er viktig å opprettholde tilbudene.  Foto: Siri Bergset Elvestad

nyheter

Hoksrud sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han ønsket å se tilbudene ved Distriktsmedisinsk senter i Nord-Troms. Hoksrud fikk omvisning på blant annet hudavdelingen av Aina Hagen, leder av DMS Nord-Troms. Han ønsket å finne ut hvilke utfordringer senteret har, men også høre om hva som er bra.