Nå er ferdselsforbudet opphevet

Politiet har valgt å oppheve ferdselsforbudet ved Holmen i Kåfjorddalen.

FERDIG SIKRET: Denne uka ble arbeidet med den nye skredvollen ved Holmen i Kåfjorddalen ferdig.   Foto: Jan Arild Hansen

I dette området i Kåfjorddalen har det vært ferdselsforbud i to og en halv måned.  Foto: Troms Politidistrikt

nyheter

I en pressemelding fra Troms politidistrikt sier politimester Ole B. Sæverud at det ikke lenger er forbud mot å ferdes i området ved Holmen.

Det var 16. september i år at det ble lagt ned ferdselsforbud ved Holmen på grunn av rasfare. I forrige uke fikk imidlertid Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ferdigstilt skredsikringsarbeidet i området. Dermed kunne ferdselsforbudet oppheves.

Det er trusselen fra det rasutsatte fjellpartiet i Oksfjellet som er årsaken til rassikringen ved Holmen. Sikringsvollen skal ta imot det som måtte komme av steinsprang og steinblokker, sa regionsjef Ole Jan Hauge i NVE til NRK i forrige uke.

Den umiddelbare rasfaren ved Oksfjellet ble avblåst i begynnelsen av oktober etter at det lenge lå an til å rase fra fjellet i Kåfjorddalen. Rasfaren førte blant annet til at en geitefjøs måtte evakueres og at alle geitene ble sendt til slakting.