Vi må nok gå noen runder til

Men styreleder i Årvikbruket eiendom satser på å komme til enighet om hva som er gjort og hva som ikke er gjort i Årviksand.
nyheter

Styret i det kommunale selskapet Årvikbruket eiendom hadde bedt om et møte mandag med sine eiere, som er formannskapet i Skjervøy. Styreleder Kurt Michalsen var på møtet, der han fikk beskjed av formannskapet om å gå i dialog med fiskeriselskapet Årvikbruket drift.

– Vi ønsket formell beskjed om hva slags jobb vi skal gjøre videre i saken, sier Michalsen.

Forventer tre mill.

Og saken er at kommunestyret mener at de 3,1 millionene som i sin tid ble bevilget fra fiskerifondet til Skjervøy for å oppgradere anlegget i Årviksand, ikke har blitt brukt til opprusting – men har gått til å berge driften.

Det var også konklusjonen i en rapport fra KomRev Nord, som kommunestyret har behandlet.

– Ja, kommunestyret har en forventning om at det skal brukes tre millioner på bruket i Årviksand ettersom man mener at det ikke er gjort til nå. Men det er jo ikke til å legge skjul på at driverne av bruket har en litt annen oppfatning enn det eierne har gjennom kommunestyrets vedtak, sier Michalsen.

LES OGSÅ: Kommunestyret ber om påtale (Pluss-sak)

I dialog

Formannskapet har bedt Michalsen og resten av styret om å gå i dialog med driverne i Årviksand.

– Vi satser på å løse dette gjennom dialog.

– Hvordan har dere tenkt å løse denne floken?

– Jeg kan nok ikke forskuttere hva løsningen blir. Vi skal ha et møte med driverne over nyttår og så skal vi holde eierne orientert om hva som skjer. Denne saken har vart lenge og det har skjedd mye i løpet av disse årene. Jeg håper at både eierne og driverne har et mål om å finne en løsning, sier styrelederen i Årvikbruket eiendom.

LES OGSÅ: - Ikke spor av utbedringer i millionklassen

Ingen signaler

– Vil et eventuelt krav om å bruke tre mill på oppgradering av bruket kunne true driften i Årviksand?

– Jeg har igjen signaler på at det er en aktuell problemstilling. Men vi har god dialog med driverne i Årvik og dagens styre står da også ansvarlig for å finne ut hva som er gjort der ute. Jeg har godt håp om å komme i land med dette, selv om det nok må gås noen runder. Alle parter er tjent med at vi finner en løsning nå, sier Michalsen.

LES OGSÅ: Mener kommunen er svindlet for millioner (Pluss-sak)