Skuffet etter å ha tapt veislaget 

Frps gruppeleder er skuffet etter at Fylkestinget onsdag sa nei til å gjøre Fv866 til Skjervøy om til riksvei. 

FORBLIR FYLKESVEI: Til tross for at John Karlsen og Frp har jobbet for å få veien til Skjervøy omklassifiserti til riksvei, så ville ikke fylkestinget gi fra seg veien. 

nyheter

I 2013 sa Fylkestinget i Troms klart og tydelig at de ønsket å få tilbakeført den sterkt trafikkerte fylkesveien fra Langslett til Skjervøy tilbake til riksvei.

Da hadde veien vært i fylkeskommunal eie i tre år, etter veireformen i 2012 der til sammen 1300 kilometer riksvei ble nedgradert til fylkesvei.

– Jeg mener beslutninga om å stoppe prosessen med å tilbakeføre fylkesveien til riksvei var politisk motivert, altså at man gjør dette fordi man vil ha mest mulig veinett, sier gruppeleder for Frp på fylkestinget, John Karlsen.

Prioriteringer

I debatten under fylkestingssamlinga i Tromsø, denne uka, var Karlsen hyppig på talerstolen for å forsvare videre kamp for å gjøre Fv866 til Rv866. Han måtte blant annet svare for hvorfor ikke Frp i regjering bare prioriterer mer til nettopp Fv866.

– Det vet alle som driver med politikk at dette handler om prioriteringer etter ei liste som er langt mer omfattende enn bare Fv866. Så enkelt er det jo ikke, svarer Karlsen.

Han minner igjen om at Troms har et etterslep på veinettet på seks til åtte milliarder.

– Nå har det i alle fall slutta å øke, men fortsatt er det mye som må tas igjen. 

LES OGSÅ: - Gi veien tilbake til staten

Bedre med riksvei

LES OGSÅ: Krf: - Nå kan staten ta over

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, antydet i debatten i fylkestinget i går at å tro at veiene skal bli så mye bedre bare staten får hånd om dem, var det samme som å tro på julenissen. John Karlsen er ikke enig.

– Standarden på riksveinettet i Troms er bedre enn fylkesveinettet. Om vi får omklasset Fv866 vil staten måtte løfte denne veien opp straks, slik at den var lik med resten. Det er det som er vår tanke, sier Karlsen, som imidlertid måtte se slaget tapt.

– Fylkestinget har nå lagt den saka bort, en sak vi i Frp har brukt mye tid på helt siden Fylkestinget i desember 2013 sa at man vil ha en tilbakeføring.

LES OGSÅ: Langbakken i rute