Vil overføre Ymber-eierpost til Troms Kraft

Troms Høyre fikk ikke gjennomslag for å overføre fylkets eierpost i Ymber til Troms Kraft. Men de gir ikke opp.

VIL OVERFØRE: Håvard Kyvik Gulliksen og Troms Høyre vil overføre fylkeskommunens eierpost i Ymber over til Troms Kraft. 

John Karlsen (Frp)  Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

På fylkestinget denne uken foreslo nemlig Troms Høyre at Troms fylkeskommune skal overføre sin eierpost i Ymber til Troms Kraft.

Fylkestingsrepresentant Håvard Kyvik Gulliksen begrunner forslaget slik.

- Vi bør konsolidere kraftbransjen i Nord-Norge slik at vi er kapabel til å foreta de nødvendige investeringer i nettet. Slik det er nå så vil de små selskapene ha enorme økonomiske utfordringer som må dekkes inn av nettleien til kundene, sier Gulliksen.

LES OGSÅ: Fikk avslag på vindkraftverk

Ikke sammenslåing

Overfor Framtid i Nord understreker Gulliksen at det ikke er snakk om å at Troms Kraft skal kjøpe Ymber.

- Nei, det er ikke en sammenslåing dette handler om. Men når Ymber skal bygge ut noe, så har man bare 7.000 abonnenter å fordele utgiftene på. Hvis man kan plusse på 77.000 TK-kunder som kan dele på de utgiftene, så blir ikke kundene rammet like mye, sier Gulliksen.

LES OGSÅ: Skuffet etter å ha tapt veislaget

På nytt

Han registrerer at det var bare Høyre som var for forslaget, men tror det vil komme nye sjanser.

- Jeg mener at dette tvinger seg fram. På ett eller annet tidspunkt makter ikke de små selskapene dette lenger. Nå har vi fremmet dette i fylkestinget en gang og forhåpentligvis satt i gang positive prosesser, sier Gulliksen.

LES OGSÅ: Gir tilskudd til forsvarsanlegg

Heller til kommunene

Frps gruppeleder på fylkestinget, John Karlsen fra Nordreisa, var blant de som gikk mot forslaget.

– Jeg mener at dersom fylkeskommunen skal selge aksjene i Ymber AS, så bør de selges til de fire eierkommunene i Nord-Troms, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord. Heller det, enn å selge til Troms Kraft.

Karlsen mener også fylkestinget heller bør ha fokus på å få en eierskapstrategi for Ymber.

– Ymber er det eneste selskapet man ikke har en slik strategi for.

LES OGSÅ: Ga 500.000 til Newton-rom