Mer til kommunale veier

Ordføreren jubler for neste års budsjett.

TILFREDS: Ordfører Dan-Håvard Johnsen er godt fornøyd med det vedtatte budsjettet i Lyngen. FOTO: Arne Teigen 

nyheter

Kommunestyret i Lyngen vedtok tirsdag budsjettet for 2016 og økonomiplanen fram til 2019.  Debatten bar preg av stor grad av enighet.

- Jeg vil spesielt trekke fram at det neste år blir mer penger til asfaltering og vedlikehold av kommunale veier. Jeg ser det som viktig at næringssjefen får mer midler for å jobbe utadrettet, sier ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL).

Må snu trenden

Han nevner også en million kroner i støtte til spredt boligbygging.

- Hvordan tolker du enigheten?

- Vi har brukt god tid på budsjettet. Det ble et veldig rolig budsjettmøte.

- Lyngen kommune investerer i 2016 for nesten 70 millioner kroner?

- Vi har ikke råd til å la være. Vi må opptre offensivt for å snu trenden med nedgangen i befolkningsutviklingen. Vi legger opp til viktige investeringer ute i bygdene, sier ordfører Dan-Håvard Johnsen.

Blir ikke full granskning

Kommunestyret vedtok at det ikke blir full granskning av Lyngenhallen Drift AS.

Forslaget fra Stein-Are Olsen (Samhold Lyngen) oppnådde bare tre stemmer.

Av andre saker ble opprettelse av asylmottak vedtatt.

Mikal Nerberg (MDG) blir leder av det nye miljø- og klimautvalget.

Les mer i torsdagens Framtid i Nord.