Velkommen til Kaivuonon komuuni

Kvenske stedsnavn i Kåfjord kommune er klare.

  Foto: Jan Arild Hansen

nyheter

Kåfjord kommunestyre vedtok under møte 30. oktober offisiell skrivemåte på kvensk form på kommunenavnet, bygde- og grendenavn og kommune institusjoner.

Kommunen opplyser at: "Stadnavnlova § 5, 2. og 3. ledd, sier at kommunen vedtar skrivemåten av offisiell adresse og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veier, torg, bydeler, bustadfelt, anlegg o.l. (...) Statens kartverk vedtar skrivemåten av gårdsnavn, bruksnavn, seternavn, naturnavn, navn på statlige anlegg o.l. (....)."

Kvensk skrivemåte for Kåfjord kommune er vedtatt Kaivuonon komuuni.


Norsk skrivemåte                         Kvensk skrivemåte                   

Ytre Kåfjord Ulkoranta
Djupvik Siennalahti
Nordmannvik Viikka
OlderdalenTalosvankka
SkardalenSkaarfvankka
ManndalenOlmavankka

Hele oversikten over kvenske stedsnavn i Kåfjord finner du på kommunens hjemmesider.

Offentlige organ som skal bruke et stedsnavn i tjeneste og lokale organisasjoner med særlig tilknytning til stedsnavn har rett til å klage. Klagefrist er satt til 16. januar 2016.