Budsjett i tolvte time

Det ble en kaotisk budsjettbehandling når kommunestyret i Kåfjord skulle vedta et budsjett som lenge manglet balanse.

  Foto: Jan Arild Hansen

nyheter

Etter et historisk langt kommunestyre klarte lokalpolitikerne i Kåfjord å snekre sammen et budsjett for kommende år, samt økonomiplan for de kommende fire åra. Men det var ikke uten dramatikk i det nær 12 timer lange møte, og til slutt måtte administrasjonen gå inn og øke kraftinntektene i 2019 for å få økonomiplanen i balanse, et grep som rådmann Einar Pedersen ikke synes noe særlig om