Skjervøy fiskeriutvikling

Politiet vil ikke etterforske

Politiet kommer ikke til å etterforske saken om pengebruken til Skjervøy fiskeriutvikling.
nyheter

Rådmann Cissel Samuelsen orienterte i gårdsdagens kommunestyre om at politiet har valgt å henlegge saken rundt bruken av pengene fra Skjervøy fiskeriutvikling.

- Rådmannen leste opp brevet fra politiet i kommunestyret. Utover det har jeg ingen kommentar til innholdet i brevet, sier ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF/Kp), som av familiære årsaker har vært inhabil i kommunestyrets behandling av saken.

Kommunestyret sendte i oktober saken til påtale på bakgrunn av rapporter fra Komrev Nord og fra K-sekretariatet. Kontrollutvalget hadde anbefalt kommunestyret å oversende saken til påtalemyndigheten grunnet mulig brudd på bokføringslovgivningen, regnskapslovgivningen og merverdiavgiftslovgivningen.

Nå har altså politiet konkludert med at de ikke gjør noe mer.

Senterpartiets Torgeir Johnsen akter i alle fall ikke å følge opp saken mer nå.

- Nei, hvis påtalemyndigheten ikke finner grunnlag for å etterforske så forholder jeg meg til det, sier den tidligere ordføreren.

LES OGSÅ: Ber om påtale (Pluss-sak)

Kommunestyret ble kun orientert om saken og det var ingen debatt rundt brevet fra politiet. Kommunen har fått tre ukers ankefrist på avgjørelsen.

- Det er litt merkelig at det kommer nå, rett før jul. Kommunestyret har ikke mulighet til å samles for å ta en avgjørelse på det, sier Johnsen.

LES OGSÅ: Vi må nok gå noen runder til

Saken oppdateres!