Skredsikrer Samuelsberg

På tross av massiv motstand fra beboere, skal kommunen skredssikre Samuelsberg.

SKREDVOLL: Flere beboere fra Samuelsberg har gått sterkt i mot utbyggingsplanene. Der i blant Torvald Joramo.  Foto: Jan Arild Hansen

RESPEKTERE Bjørn Inge Mo mener at dersom grunnerierne går i mot utbyggingen, bør kommune respektere dette.   Foto: Jan Arild Hansen

nyheter

Flertallet i kommmunestyret bestemte at skredsikringstiltaket ved Samuelsberg skal realiseres, og med ekspropriasjon av eindommer dersom grunneiere ikke samtykker dette.

Etter en redegjørelse fra Knut Hoseth i NVE, ble det forsikret at det ikke er kvikkleire i grunnen, og dermed ingen fare for at hele Samuelsberg skal rase ut når skredvoll skal bygges

Flere beboere fra Samuelsberg har gått sterkt i mot utbyggingsplanene, og de har etter deres vurdering levd med frykt for at både hus og hjem skal blir tatt av kvikkleire på grunn av skredsikringsprosjektet, deriblant 93 år gamle Torvald Joramo. Men både ordfører Svein Leiros, Ludvig Rognli fra bygdelista, Einar Eriksen fra KrF og Høyres Kirsti Blomli, påpeker nødvendigheten med å sikre områdene mot naturfarer, og at de som bor der må ta inn over seg fagkompetansen.

- En gang må man basere seg på fagkunnskapen, og ikke bare på gammel overtru, sier Blomli.

Derimot er Arbeiderpartiets Bjørn Inge Mo mer skeptisk til å gjennomføre en ekspropriasjon, og mener heller at prosjektet skrinlegges dersom noen grunneiere går i mot.

Han viser til at da skredsikringsprosjektet ved Samuelsberg ble startet, var det også med mål om å åpne opp for boligbygging.

– Men når en skredvoll likevel ikke gir rom for ny boligbygging, så stiller saken seg annerledes, mener han. Mo sikter til at kommunen i dag har gode nok ordning på varsling og beredskapsplaner, at det ikke er snakk om fare for liv og helse.

– Da skal man ta innbyggernes frykt på høyeste alvor, mener han. Arbeiderpartiet fikk kun Frp med på sitt forslag om å gi seg dersom grunneiere gikk i mot tiltaket.