Nord-Troms høyt og lavt på statistikken

Kvænangen og Kåfjord har høyest arbeidsledighet i Troms fylke. Storfjord har lavest.
nyheter

Ifølge desembertallene fra Nav har Kvænangen 3,6 prosent arbeidsledighet for tiden. Det er høyest i fylket, tett etterfulgt av Kåfjord med 3,5 prosent. Dyrøy har 3,2 prosent.

Storfjord finner vi i andre enden av skalaen. Der er kun én prosent arbeidsledige og det er lavest i Troms.

Totalt for Troms er ledighetstallet 2,1 prosent, eller 1.774 personer. I desember økte ledigheten på landsbasis, men tallet har holdt seg stabilt i Troms. Kun Oppland og Sogn og Fjordane har lavere ledighet enn Troms.


– Vi kan slå fast at 2015 har vært nok et år med et stabilt og positivt arbeidsmarked i fylket. Mange næringer har vokst og ansatt flere folk, og det er et fortsatt økende behov for arbeidskraft i offentlig sektor, ikke minst innen helse og omsorg, sier fylkesdirektør Stein Rudaa i Nav i en pressemelding.