Bygger opp jaktlag

Frank Valø står i spissen for å bygge opp et jaktlag for skadefelling i Lyngen.

JAKTLAG: Frank Valø jobber for å få på plass jaktlag for skadefelling av gauper i Lyngen. Foto: Arne Teigen 

nyheter

Første konkrete tiltak blir lørdag om ei uke med teorikurs om gaupespor.

Senere venter flere tilbud for å styrke kompetansen om jakt på gaupe.

– Intensjonen er å bygge opp et skadefellingslag, sier Valø.

Han representerer Kjosen-Fastdal sankelag i ei kommunal styringsgruppe for jaktlag.

Store deler av finansieringen skjer ved at kommunestyret før jul vedtok å budsjettere med 100.000 kroner hvert år fram til 2019 til skadefellingsjaktlag.

Les også: Reduserer tap av lam

Bekymring

I løpet av snaue to uker er det blitt observert spor av tre foreskjellige gauper i Lyngen.

– Registreringen skaper stor bekymring hos sauebønder, sier Frank Valø.

Tapstallet i fjor på sau og lam i Lyngen var 11,2 prosent.  Normalt ligger andelen på fure prosent.

– Bestanden av gaupe øker. Det skal ikke væte ynglende rovdyr på Lyngenhalvøya. Noe av tapet skyldes kongeørna, som er fredet, sier Valø.

På sporjakt

Først kurs er lørdag om ei uke på Lyngseidet. Instruktør John-Ivar Larsen informerer om gauper og gaupespor.

– Alle interesserte kan melde seg på kurset. Det er også plass til jegere utenfor Lyngen, sier Valø.

Praksisdelen ute i naturen skjer senere i vinter. Datoen er ikke fastsatt.

– Vi vil fra 15. januar til 15. februar lete etter gaupespor i hele Lyngen. Vi går på ski og kjører scooter. Jeg regner med at vi får dispensasjon for opplegget, sier Valø.

Les også: Filmet orrhane rett utenfor dørstokken

Seks jaktlag

Ordinær jakt på gaupe skjer i februar og mars.

Kurspakke tre begynner etter 1. februar.

– Ambisjonene er å kunne starte kurs i jakt på gaupe. Hver gruppe består av tre jegere og får med seg en veileder. Det er ønskelig med seks slike grupper.

Påmelding skjer til Frank Valø og Terje Størseth Lyngen kommune.