Satser stort på ung nyskapende tenkning

"hoppIDÉ" er Troms fylkeskommune og kommunene i Nord-Troms nye storsatsing for å satse på unge gründere og bygge kompetanse i regionen.

STORSATSING De neste tre årene skal det satses hardt på ung nyskapende tenking i regionen gjennom prosjektet "hoppIDÉ". F.v. Marius Johansen, Tonny Mathiassen, Berit Fjellberg, Ulla Laberg og Trude Indrebø. 

nyheter

Prosjektet er tredelt og skal henvende seg til både elever i grunnskole og videregående skole. Den siste gruppen omfatter unge gründere i alderen 18-35 år.

Alle de tre prosjektene kommer til å kjøres samtidig og skal strekke seg over en periode på tre år.

- Dette er noe man sikkert kan bli flinkere på i hele landet, men vi har en del å gå på i Nord-Troms i forhold til det med entreprenørskap. Vi har kommet et lite stykke på vei. I dag har vi entreprenørskap innenfor studiespesialisering på videregående, og som eneste videregående skole i Troms, forteller daglig leder ved Halti Næringshage, Marius Johansen.

Prosjektet som henvender seg mot den videregående skolen er det næringshagen som står for. De andre to eies av Nord-Troms regionråd, men samarbeidet omfatter alle tre.

Tidlig krøkes

- Viktigheten ligger i det, at alle nå føler de må reise vekk fra regionen for å få oppfylt sine ønsker og drømmer. Det er der vi må vise at - her er det faktisk mye muligheter, vi må gi de verktøyene til å benytte seg av dette og gi de en helhetlig oppfølging, sier Tonny Mathiassen i prosjektgruppa.

Prosjektet har tatt utgangspunkt i tallene for Nord-Troms og den utviklingen man har registrert.

- De tre store utfordringene for oss er demografi, kompetanse og at vi ikke klarer å nå opp på alle målingene i forhold til ulike utviklingsparametere. Det kan være antallet nyetablerte bedrifter, hvor store vi er og hvor små vi er. Det å få litt mer kraft i utviklingen av regionen, er det denne ekstra satsingen er et svar på. Næringsarbeidere i kommunene har vært med på å se hvordan grep vi kan gjøre, og man har tro på at entreprenørskapsatsing helt fra grunnskolen har effekt, sier prosjektleder Berit Fjellberg.

Kommunal drakraft

Troms Fylkeskommune har satt av mye penger til prosjektet. Ungt Entreprenørskap er i tillegg en nær samarbeidspartner ut til grunnskolen og videregående.

Fjellberg forteller også at prosjektet er avhengig av å få med gode hjelpere rundt om i regionen.

- Vi håper på å få med Intec Lyngen, og det kan være aktuelt med Senter for Nordlige folk - og benytte de kompetansemiljøene vi har i regionen, prøve å trekke i samme retning og jobbe medstrøms. Dette skal komme til gode for alle, sier hun.

Kommunene har også gått inn med en egenandel fra alle næringsfond. Dette utgjør 100.000 per kommune, per år - og det bare til

satsingen på unge gründere.

- Alle prosjektene er nå på plass og vi er klar for oppstart. Oppgaven nå blir å rulle ut prosjektet i skolene. Her er det laget planer som er ganske detaljert med tanke på hva vi prøver å få til, sier Fjellberg.

Som en del av planene ligger det blant annet en kickoff i Olderdalen i mars.

I fjor høst ble det også arrangert en innovasjonscamp ved Nordreisa videregående skole, og et tilsvarende opplegg skal arrangeres i Nordkjosbotn til våren.