Klage avgjøres i  ekstraordinært kommunestyre

Onsdag skal kommunestyret i Skjervøy avgjøre om kommunen skal klage på henleggelsen av saken om Skjervøy Fiskeriutvikling AS

INNSTILLING Rådmann Cissel Samuelsen i Skjervøy kommune har sendt har kommet med sin innstilling.   Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Onsdag avholdes det igjen ekstraordinært kommunestyre i Skjervøy, og atter en gang er det spørsmålet om Skjervøy Fiskeriutvikling AS, Årvikbruket og disposisjoner av midler som er tema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Les mer: Politiet ville ikke etterforske saken

I oktober vedtok et enstemmig kommunestyre at man ville be Politiet etterforske pengestrømmen i det kommunale selskapet. 

Henlagt

17. desember kom imidlertid beskjeden fra Politiet om at de henlegger saken.

Les mer: Full enighet i kommunsestyremøte

 – Dette kom som en såpass stor overraskelse på en del politikere at vi finner det rett å innkalle til et ekstraordinært møte slik at kommunestyret selv kan avgjøre neste steg, sier rådmann i Skjervøy, Cissel Samuelsen. Samuelsen mener det er naturlig at det er kommunens øverste organ som eventuelt setter strek.

– Det er ikke noe vi kan gjøre administrativt, slik jeg vurderer saka. Til det er den for krevende og vanskelig, sier rådmannen. Syv representanter, deriblant både ordfører og varaordfører er erklært inhabile til behandling av saka.

 – Men vi har fått tilbakemeldinger fra vararepresentanter nok til at vi mener det vil bli et beslutningsdyktig kommunestyre som møtes onsdag, legger hun til.

Les mer: - Vi må nok gå noen runder til

Møtet starter klokken 18.00.

Innstillinga

Dette er innstillinga fra Rådmannen:

"1. Skjervøy kommunestyre ber Statsadvokaten gjøre ei selvstendig vurdering av konkrete forhold rundt forvaltninga av Nergård-midlene gjennom Skjervøy Fiskeriutvikling.Kommunestyrevedtaket fra 21.10.15 uttrykker det slik:Kommunestyret ser svært alvorlig på opplysningene om et mulig brudd på bokføringslovgivningen, regnskapslovgivningen og merverdiavgiftslovgivningen, og ber ordfører eller rådmann om å oversende rapporten og øvrige dokumenter til påtalemyndigheten til videre etterforskning og til vurdering av eventuelt straffeansvar.

2. Begrunnelse for at Skjervøy Kommunestyre ønsker Statsadvokatens vurdering er den samfunnsmessige belastninga saken har hatt for Skjervøy kommune."