– Vi liker å tro at vi er gode i Norge. Det har vi nå bevist at vi ikke er

Karl Mattis Nyheim, leder i Miljøpartiet De Grønne Nordreisa, er fortvilet over måten flyktningene blir behandlet på.

Karl Mattis Nyheim, leder i MDG Nordreisa.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

– De siste dagene har vi vært vitne til en utvikling jeg mener er til skam og skjensel for den internasjonale anerkjennelsen, som Norge tidligere har hatt som humanitær stat. Det er også en skam for den enkelte nordmann, sier Nyheim i en pressemelding fra MDG Nordreisa.

De siste månedene har Stortinget hastebehandlet flere endringer i asylpolitikken.

– Intrigeringsminister Sylvi Listhaug er ikke i stand til å redegjøre for sikkerheten til menneskene hun nå vil sende ut av landet. I følge FNs høykommissær for flyktninger, står Norge nå i fare for å bryte med folkeretten, grunnleggende menneskerettigheter og internasjonale avtaler i forhold til asylpolitikk. Disse avtalene har Norge forpliktet seg til, sier Nyheim.

– Tar ikke hensyn til barna

Nyheim mener det ikke blir tatt hensyn til flyktningbarnas beste i situasjonen.

– Norge har som regel, men ikke alltid, vært svært flinke til å ta hensyn til barna. Men det var før dagens regjering overtok.

– Vi liker å tro vi er gode i Norge. Det har vi nå bevist at vi ikke er.

Flyktningsituasjonen i Norge har vekket oppsikt i flere store internasjonale medier den siste tida. Blant annet har The Guardian og BBC skrevet om situasjonen.

– Vi vekker asylsøkere midt på natten, enten det er barn eller voksne, plasserer dem i hvite busser og kjører dem til en ukjent framtid i et utrygt land, nemlig Russland. Det er uverdig og skammelig. Dette er en demonstrasjon av en type politikk og holdning jeg ikke under noen omstendigheter kan stille meg bak, eller i det hele tatt forstå.

– Vi har alle mulighet til å gi disse menneskene den behandlingen dem fortjener og har krav på, så hvorfor lar vi være? spør Nyheim.

Rettsikkerheten er truet

Nyheim mener at rettsikkerheten til nordmenn er truet.

– Sittende regjering har bevist at de ikke er redde for å bryte folkerett og menneskerett. De har bevæpnet politiet, og de har fjernet juryen fra norske rettsaler. Dessuten prøver de stadig å få gjennomslag for forskjellige former digital overvåkning. Nå går de løs på asylantene.

– Hvem er den neste gruppen som blir ofre for hastevedtak i Stortinget? Hvem er de neste som blir hentet av bevæpnet politi og kjørt bort uten å ha fått saken sin prøvd? Uansett hva man mener om asylanter, så er dette noe som burde skremme alle. Norge beveger seg mot å bli en politistat. Er dette den friheten de blå-blå snakker om? spør han.

– Mennesker er ressurser

Nordmenn lever lengre og får færre barn, noe som gjør at vi trenger flere menneskelige ressurser i årene som kommer, skriver MDG Nordreisa i pressemeldingen.

– Alle mennesker er en ressurs, også asylsøkere og flyktninger. I Norge trenger vi flere menneskelige ressurser i årene som kommer, fordi vi nordmenn blir stadig sykere, lever lengre og får færre barn. Det er denne utviklingen som er den største trusselen mot velferdsstaten, sier Nyheim.

– Om denne utviklingen fortsetter, så kan vi snart ikke ta vare på oss selv. Vi er avhengige av et stort antall mennesker utenfra for å skape nye arbeidsplasser, nye næringer og større inntekter til AS Norge framover. Men nå er vi i ferd med å sende ut mange ressurssterke mennesker med arbeidslyst og kompetanse, uten at dem har fått prøvd seg i landet.

– Listhaug og de mørkeblå kaller dette for kontroll. Jeg kaller det for å bæsje på en selvskutt legg.

Nå oppfordrer Nyheim alle til å vurdere om deres handlinger er i strid med folkerett og menneskerett.

– Gjør det som er riktig!