Nav ble svindlet for 10,3 millioner kroner

58 personer anmeldt for trygdesvindel i 2015 bare i Troms.
nyheter

I 2015 ble det trygdesvindlet for 10,3 millioner kroner bare i Troms. Det ifølge en pressemelding fra Nav. De anmeldte i alt 58 personer for svindel i fjor og beløpet er en økning sammenlignet med året før.

55 av 58 er anmeldt for svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger - stønader som er beregnet å skulle hjelpe folk tilbake i arbeid. I alt utgjør disse 55 personene ni millioner kroner - en økning på 2,8 millioner sammenlignet med 2014.

– Vi har gode metoder for å avdekke slik svindel. Det er et prioritert område og alle må regne med å bli kontrollert, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord, Jannike Syse.

LES OGSÅ: Svindlet for 300 mill.

Den største enkeltsaken gjaldt svindel av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger som beløp seg til til sammen rundt 1,2 millioner kroner. Ifølge Nav har vedkommende jobbet svart og har mottatt stønad fra Nav over en lengre periode.

– Svart arbeid er dobbel svindel ved at man både utnytter velferdssystemet og unndrar skatt. Vi prioriterer å anmelde de største sakene, men krever tilbake penger i alle saker hvor vi avdekker svindel, sier Syse i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Pågrepet etter Nav-trusler