Snart blir det flere avganger

Fra 15. februar blir det lettere å komme med ferga til og fra Arnøya.

FLERE TURER: En ny avgang på formiddagen og en på ettermiddagen for Arnøyferga.  Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

Da starter nemlig Torghatten Nord opp med de nye fergerutene for Arnøyferga. Det betyr to nye avganger fra Storstein til Arnøya og tilbake igjen.

– Fra 15. februar går det en ferge klokken 12.30 fra Storstein og en ferge klokken 18.00 mandag-fredag. Det betyr at vi unngår de stoppene vi i dag har i trafikken på formiddagen og ettermiddagen, sier driftssjef Petter Sundbakk i Torghatten Nord.

Se hele den nye rutetabellen her!

Unngår flaskehalsene

Han regner med at tiltaket vil avhjelpe trafikkproblemene som med jevne mellomrom har oppstått på sambandet.

– Nå får vi jevnere trafikk og vi unngår vi flaskehalsene. Det vil hjelpe på. Trafikkavviklingen blir jevnere når trafikken er på sitt høyeste, sier Sundbakk.

For øyeblikket vikarierer ”Røtinn” for ”Reinøy” på sambandet.

- ”Reinøy” fikk en hylselekkasje på propellen, noe som skjer fra tid til annen. Ferga er på Tromsø skipsverft, men skal være i trafikk igjen fra lørdag, sier Sundbakk.

LES OGSÅ: Hele fergesamband kan kuttes

Flere biler

Ironisk nok er kapasiteten noe økt i perioden "Røtinn" trafikkerer sambandet.

- Ja, "Røtinn" tar nærmere 30 biler, så fergebyttet medfører heldigvis ikke noen kapasitetsproblemer. Ulempen er at salongen på "Røtinn" ligger under dekk, sier Sundbakk.

Fylkesråden glad

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, er fornøyd med at treskiftordningen er på plass.

- Jeg er veldig glad for at vi fikk på plass de tre millionene ekstra i budsjettet for 2016 slik at vi fikk dette til, til tross for stramme rammer fra staten. Det er snakk om en knallhard prioritering som er viktig både for næringslivet og innbyggerne. Vi forsøker å utvikle infrastrukturen som er avgjørende for næringsliv og bosetting, sier Prestbakmo.