Kritiserte rådmannen for ikke å ha sendt alt til politiet

Full enighet om å sende saka videre til Statsadvokaten.

ANKEBEHANDLING: Kommunestyret i Skjervøy er i gang med et ekstraordinært møte der politikerne skal avgjøre om man skal klage politiets henleggelse av den såkalte fiskeriutviklingssaka til Statsadvokaten.   Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

Onsdag kveld startet et ekstraordinært kommunestyremøte i Skjervøy. På sakskartet sto kun en sak - hvordan skal man forholde seg til Politiets henleggelse av den såkalte Fiskeriutviklingssaka.

LES OGSÅ: Politiet vil ikke etterforske

LES OGSÅ: Full enighet om å oversende til Politiet (krever abonnement)

Først i møtet ble tidligere rådmann, nå kommunestyremedlem for Høyre, Reidar Mæland erklært inhabil.

Krass kritikk

Dernest var det dukket for sterk kritikk av nåværende rådmann, Cissel Samuelsen.

LES OGSÅ: Rådmannens innstilling til møtet

Den kom etter at Samuelsen hadde redegjort for hvorfor hun ikke hadde sendt alt av dokumenter til Politiet, da hun på vegne av Kommunestyret ba om en ny vurdering av forholdene rundt Årvikbruket Eiendom AS og Skjervøy Fiskeriutvikling AS.

– Jeg har fått klar tilbakemelding fra både politijurist Einar Sparboe Lysnes og politimester Ole B. Sæverud om at de ikke ville tatt opp saken, selv om kortversjonen av KomRev Nords rapport lå ved, sa Samuelsen.

LES OGSÅ: Mener kommunen er svindlet for penger

Sviktende grunnlag

Det beroliget ikke Robert Hansen (Ap). Hansen ledet arbeidet i Kontrollutvalget, og mente det ikke var opp til Rådmannen å velge hva som skulle oversendes.

– Alt skulle over til Politiet. Slik det er nå, kan man tro at Politiet har fattet sin beslutning på sviktende grunnlag.

Dette er vedtaket:

Hansen la fram et fellesforslag fra Ap, KrF/Kp og SV i to punkter:

1. Skjervøy kommunestyre vil med dette vedtaket klage på politiets beslutning om ikke å etterforske saken. Kommunestyre ber derfor Statsadvokaten gjøre en selvstendig vurdering av konkrete forhold rundt forvaltningen av Nergård-midlene gjennom Skjervøy Fiskeriutvikling. Kommunestyrevedtaket fra 21.10.15 utrykker det slik: «Kommunestyret ser svært alvorlig på opplysningene om et mulig brudd på bokføringslovgivingen, regnskapslovgivningen og merverdiavgiftslovgivningen, og ber derfor ordfører eller rådmann om å oversende rapporten og øvrige dokumenter til påtalemyndigheten til videre etterforsking og til vurdering av eventuelt straffeansvar».

2. Begrunnelsen for at kommunestyret ønsker Statsadvokatens vurdering er den samfunnsmessige belastningen som saken er for Skjervøy kommune, l tillegg hadde ikke politiet på avgjørelestidspunktet fått oversendt de samme dokumentene i saken som kommunestyret la til grunn i sak 52/15.

Forslaget ble enstemmig bifalt av kommunestyret, som ble ledet av setteordfører Peder André Amundsen (KrF) og settevaraordfører Åshild Hansen.

Beklaget

Imidlertid etter at også Geir Helgesen (H) hadde framført kritikk mot rådmannens egne vurderinger.

– Du skal ikke ta beslutninger på eget grunnlag, sa Helgesen.

Rådmann Cissel Samuelsen valgte sist i møtet å beklage sin vurdering, en beklagelse Robert Hansen var oppe på talerstolen og ga sin tilslutning til.

Overfladisk

Etter at vedtaket var fattet og møtet hevet, kunne en fornøyd Geir Helgesen konstatere at saken nå skal over til Statsadvokaten.

– Jeg håper og tror at han har mer tid og ressurser til å gå gjennom saken i et større omfang enn det Troms Politidistrikt gjorde.

– Vil du si at det Politidistriktet gjorde var overfladisk?

– Jeg konstarere at politiets egne ledere sier de har lavee ressurser. Og jeg mener det er mye nytt i saka som ikke er etterforsket tidligere.

Hva konklusjonen blir fra Statsadvokaten, vil ikke Helgesen forskuttere.

– Nei, den får vi forholde oss til når den kommer.