Støtter et nasjonalt skredsenter

Nord-Troms regionråd vil ha et skredsenter i Kåfjord.

GÅR FOR SKREDSENTER: De seks ordførerne i Nord-Troms mener et skredsenter i Kåfjord er en god idé. Fra venstre Ørjan Albrigtsen (Skjervøy), Eirik Losnegaard Mevik (Kvænangen), Øyvind Evanger (Nordreisa), Dan-Håvard Johnsen (Lyngen), Svein Leiros (Kåfjord) og Knut Jentoft (Storfjord). 

nyheter

På sitt møte denne uken gjorde regionrådet, som består av ordførerne i de seks kommunene i Nord-Troms, et enstemmig vedtak om å støtte et forprosjekt for å utrede et nasjonalt skredsenter i Kåfjord.

Kåfjord og ordfører Svein Leiros gikk tidligere i måneden ut med forslaget om å etablere et nasjonalt skredsenter i det regionrådet kaller "den mest skredutsatte kommunen i landet".

Nå får Kåfjord støtte fra de andre kommunene, som peker på blant annet store utfordringer med skred- og rasstengte veier hele året. At man allerede har NVEs overvåkningsstasjon for fjellskred etablert på Nordnesfjellet, med den kompetansen som ligger der, er også et argument for etablering av et skredsenter. 

"Vi behøver påfyll av kompetanse både innen kartlegging, overvåkning, beredskap og skredsikring. Nord-Troms Regionråd mener at det er naturlig å etablere et nasjonalt skredsenter i vår region", heter det blant annet i uttalelsen fra regionrådet.