Lyngen tar ansvaret for skadefellingen

Lyngen skal drifte et interkommunalt skadefellingslag i Nord-Troms.

FLERE GAUPER?: Forleden ble denne gaupa skutt av et skadefellingslag i Lyngen. Nå kan det bli oppdrag i flere kommuner i Nord-Troms.   Foto: Foto: John-Ivar Larsen

Dan-Håvard Johnsen  Foto: Arne Teigen

Øyvind Evanger  Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

På møtet i Nord-Troms regionråd denne uka vedtok nemlig de seks ordførerne at hvem kommune spytte inn 15.000 kroner hver i et interkommunalt skadefellingssamarbeid.

Driftes fra Lyngen

Lyngen kommune har allerede gjort vedtak om opprettelse av et skadefellingslag og nå inviteres de andre kommunene til å delta – med en inngangsbillett på 15.000 kroner.

– Ja, vi har vedtatt at hver kommune bidrar med denne summen i støtte til et skadefellingslag som Lyngen kommune skal stå for og drifte, sier Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen.

Handlekraft

Lyngen kommune gikk tidligere i januar ut med skuddpremie på 20.000 kroner på gaupe - i et spleiselag med Lyngen sau og geit.

Et skadefellingslag tok i forrige uke ut en gaupe i Skinnelv. Det var første gang ei gaupe har blitt skutt i Lyngen. Nå kan det gjenta seg i flere kommuner.

– De andre kommunene i Nord-Troms har uttrykt tilfredshet med Lyngen kommunes handlekraft i denne saken, sier Johnsen.

LES OGSÅ: Ber folk ta hensyn til reinene

Viktig med videreføring

Kåfjord kommune har vært vertskommunene for et interkommunalt skadefellingslag, men ønsket ikke lengre å ha dette ansvaret ettersom vedkommende som jobbet med det ikke lengre har kapasitet til å utføre oppgaven.

Øyvind Evanger, regionrådsleder understreker viktigheten av å videreføre skadefellingslaget i Nord-Troms.

- Det tror jeg er viktig ja, med hensyn til rovdyrproblematikken. Nå ønsket ikke Kåfjord å ha ansvaret mer og da er bra at Lyngen kunne ta over, sier Evanger.

LES OGSÅ: Sporer gaupe fra snøscooter

Han legger ikke skjul på at han helst så at kommunene slapp å bruke penger på skadefelling.

- Jeg mener at dette burde være et statlig ansvar, og vi skal fortsatt jobbe mot det. Men i mellomtiden må vi ha dette på plass kommunalt, sier Evanger.