Pilene peker rett vei for Nav

Troms har sammen med Oppland lavest arbeidsledighet i landet.

Nav  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Ifølge en pressemelding fra Nav er bare 2,4 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledig ved utgangen av januar i Troms. Det er det ingen andre fylker som kan matche, med unntak av Oppland.

På landsbasis er arbeidsledigheten på 3,4 prosent. Nav slår fast at den uroen man ser i arbeidsmarkedet nasjonalt ikke har truffet Troms ennå.

– Vi registrerer en liten ledighetsøkning fra desember til januar, men dette er helt normale og forventede årstidsvariasjoner, sier fylkesdirektør i NAV i Troms, Stein Rudaa.

LES OGSÅ: Vil endre dagpengereglene

Lavest i Storfjord

Storfjord har lenge utmerket seg som en av kommunene i Troms med absolutt lavest ledighet. Også for januar ligger Nord-Troms-kommunen lavest på ledighetsstatistikken med sine 1,4 prosent. For øvrig det samme som Bardu og Ibestad.

Storfjords nabokommune Kåfjord ligger høyest på statistikken i Troms med 5,2 prosent ledighet. Også Kvænangen ligger høyt på Troms-statistikken med sine 3,4 prosent.

LES OGSÅ: Jeg ble sykere av kontakten med Nav (Pluss-sak)

Ledighet under 20 år

Nav advarer om at selv om ledigheten totalt i fylket er lav, så er det bekymringsverdig trend blant de yngste.

- Det bekymrer oss når ungdom under 20 år blir gående ledige, uten skole eller jobb å gå til. Arbeidsmarkedet er svært vanskelig å komme inn på dersom du verken har utdanning eller erfaring å vise til, sier Stein Rudaa.

LES OGSÅ: Nav ble svindet for 10,3 mill.