NEKTET STRAFFESKYLD:

Motorsyklist kjørte uten gyldig førerkort

Må betale bot til statskassa.

Mannen nektet straffeskyld i Nord-Troms tingrett.   Foto: Arkiv

nyheter

En mann kjørte motorsykkel uten gyldig førerkort.

Bot og subsidiært fengsel

Dette skjedde på ettermiddagen søndag 31. mai i fjor på Lyngseidet.

Hovedforhandlingen ble holdt mandag i Tromsø.

Mannen, som er født på 1980-tallet, ble dømt til å betale bot på 7.200 kroner, subsidiært fengsel i fjorten dager. Saksomkostninger ble ikke idømt.

Nektet straffeskyld

Mannen betalte ikke forelegget fra Politimesteren. Dermed havnet saken i Nord-Troms tingrett.

Mannen erkjente i retten seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Retten mottok forklaring fra tre vitner.

Retten finner det bevist at mannen kjørte motorsykkel på det nevnte tidspunktet på Lyngseidet, uten gyldig førerkort.

Enig med aktor

Retten fester imidlertid ikke lit til tiltaltes forklaring at han tidligere på dagen hadde kjørt til Tromsø. Dommen samsvarer med aktors påstand.

- Det er verken skjerpende eller formildende omstendigheter i saken, konkluderer dommeren.