Nå kan du kontrollere kartene

Før de nye turkartene for regionen blir trykt opp ønsker produsentene innspill fra brukerne.

INNSPILL Leder i Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll, og nasjonalparkforvalter for Reisa nasjonalpark, Rune Benonisen ber folk om å ta en titt på de nye turkartene og komme med innspill.  Foto: Johanne P. Elvestad

DETALJERT De nye kartene (høyre) er mer detaljert utenfor kommune og landegrense. Her er kart over grensen mellom Kåfjord, Nordreisa og Finland.  Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

Nord-Troms Friluftsråd, nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark og verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder har gått sammen og laget nye turkart for regionen.

Turområder

Det blir gitt ut fire turkart, med til sammen åtte kartsider som dekker Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.

Nasjonalparkforvalter Rune Benonisen forteller at de i arbeidet med kartene har tatt mer hensyn til turområder enn kommunegrenser.

Derfor vil man på alle kartene ha med deler av en eller flere nabokommuner.

- Disse vil ha en mer fornuftig dekning, sier Benonisen.

Blir hengt opp

Initiativtakerne ønsker nå hjelp fra publikum. Kartene skal ut på høringsrunde.

- Vi ønsker jo å gi ut kart uten feil, sier leder i Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll.

De ønsker at folk som er kjent i områdene ser på kartene og kontrollere de ulike merkingene på kartene.

I tillegg til turløyper er flere attraksjoner som fosser og kulturminner, parkeringsplasser og fiskeplasser merket på kartet.

- Folk må også komme med innspill dersom de mener vi har glemt å ta noe med, sier Tingvoll.

Oversikt over kartsidene og tilbakemeldingsskjema finner du her.

Kartene skal bli hengt opp på kommunehusene. I Nordreisa kan man finne kartene på Halti, og nå er altså kartene publisert digitalt.

Planen er at de ferdige  turkartene skal være på plass før sommeren. Arealplanlegger og naturforvalter i Nordreisa kommune, Hanne Henriksen, sier det ikke alltid er godt nok å ha med seg GPS eller mobiltelefon på tur.

- Selv om vi lever i en digital tid vil det alltid være behov for å ha med seg kart på tur, sier Henriksen.

Tingvoll trekker og fram at et av målene med kartene er å gjøre friluftsliv mer attraktivt.

- Vi vil vise hvor tilgjengelig det er og hvor allsidig det kan være, sier han.

Uslitelig

Kartene har målestokk 1:50 000. De er produsert i et nytt materiale.

- De tåler mye mer. De tåler vann og er vanskelige å rive i stykker,  sier Tingvoll.

- Nesten uslitelig, tilføyer Benonisen.