BÅTFORENINGEN:

Det haster med en løsning

Båtforeninga håper på en snarlig gjenoppbygging i Sørkjosen.

HASTER Leder i Nordreisa Båtforening Odd Høgbakk mener det haster med gjenoppbyggingen i Sørkjosen.   Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

– Så godt som alle har båtene sine på land, med de kostnadene og konsekvensene det har, sier leder i Nordreisa Båtforening Odd Høgbakk (bildet).

– Nå håper vi at moloen og havna kan gjenoppbygges raskt.

Høgbakk fikk i møtet høre at vegvesenet allerede er godt i gang med grunnlaget for ny molo. To nivåer er alt på plass under havoverflata, og de venter kun på ei godkjenning for det som skal være over.

– Det er jo godt nytt, sier Høgbakk, som også fester lit til rapporten.

- Nå har vi ikke drøftet det i styret, men helt personlig føler jeg at vi nå er trygge. Det er i alle fall ikke grunn til å tro noe annet.

Med det kan båtforeninga legge saka bak seg. Nesten.

– Vi har hatt en del utgifter og vi håper jo å få dette dekket.

Dette kom også opp i møtet, og Stein Johansen i Statens vegvesen lovet i alle fall å se på alle krav som kommer inn.

– Det er bare å sende oss de kravene som er, så skal vi se på dem.