Nytt lovverk skal styrke samisk språk

I september 2014 satte regjeringen, i samarbeid med Sametinget, ned samisk språkutvalg.

Illustrasjonsfoto: Vegard Grøtt / NTB scanpix 

nyheter

Det offentlige utvalget fikk i oppdrag å utrede lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene.

Mandag la utvalget frem en delrapport om kommunenes forpliktelser og struktur knyttet til de samiske språkene. En endelig rapport fra utvalget leveres 15. august 2016.

- Jeg ser frem til å sette meg inn i vurderingene og anbefalingene fra utvalget, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I delrapporten skisseres en mulighet for ulike kategorier av språkkommuner ut fra språkenes situasjon i de ulike kommunene.

- Jeg tror de modellene utvalget peker på, kan bidra til å styrke vilkårene for samisk språk i kommunene. Utvalget skisserer blant annet mulige fleksible løsninger for kommunene, som er en interessant tilnærming. Sametinget blir en viktig dialog- og samarbeidspartner i det videre arbeidet, sier Sanner.