Pasienter får velge rehabiliteringssted

Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre tar felles grep for å korte ned ventetidene, styrke pasientrettighetene og øke valgfriheten.

Olaug Bollestad i KrF. Arkivfoto. Audun Braastad / NTB scanpix 

nyheter

Fra samarbeidsavtalen fra Nydalen 30. september 2013 har de fire partiene vært enige om å ta i bruk alle gode krefter for å sikre pasientene helsetjenester med høy kvalitet til rett tid, mer valgfrihet og større mangfold i tilbudet.

Nå skal pasienter få lovfestet rett til å velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i en lovendring som Stortinget nå får til behandling.

Det betyr at pasienter som trenger rehabilitering i fremtiden vil kunne velge mellom offentlige institusjoner og private institusjoner med avtale.

– Vi fortsetter arbeidet med å styrke pasientenes rettigheter og valgfrihet. Retten til å velge rehabiliteringsinstitusjon vil redusere venting og er viktig for å gi folk mulighet til å mestre livet og kunne komme tilbake i aktivitet etter behandling, sier helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone Trøen (H).

Raskere tilbake i hverdagen

Fritt rehabiliteringsvalg er allerede praksis flere steder i landet. Lovendringen innebærer at alle pasienter nå får denne rettigheten, uansett hvor de bor.

– Dette vil bidra til å sikre likeverdige helsetjenester uansett geografisk tilhørighet, og styrke pasientenes muligheter til å få spesialisert og tilpasset oppfølging for sin diagnose og livssituasjon, sier Kari Kjønaas Kjos (FrP).

– Rehabiliteringstilbudet til eldre etter sykdom må bygges ut, og både unge og eldre skal gis muligheten til å komme raskere tilbake til hverdagen. Ideelle og private rehabiliteringstjenester vil kunne sikre flere god rehabilitering i tide, påpeker Olaug Bollestad (KrF).

Fritt behandlingsvalg

– For Venstre er det særlig viktig å sikre gode rehabiliteringstilbud til ungdom i spesialisthelsetjenesten, situasjonen i dag er at de fleste rehabiliteringsinstitusjoner ikke har tilbud tilpasset ungdom. For ungdom blir derfor fritt rehabiliteringsvalg ekstra viktig, sier Ketil Kjenseth (V).

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at retten til fritt behandlingsvalg i første omgang skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

Men lovendringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i ordningen med fritt behandlingsvalg, slik at pasienter med rehabiliteringsbehov også vil kunne velge private institusjoner som ikke har avtale med de regionale helseforetakene.