Selger seg ut av AS TIRB

Men spesielt mye penger får ikke Nordreisa kommune for aksjene sine...

SOLGTE AKSJENE: Nordreisa kommune har solgt aksjene i transportselskapet AS Tirb, som eier Cominor  Foto: Stian Jakobsen/Folkebladet

Øyvind Evanger (Ap), ordfører i Nordreisa.  Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

Formannskapet i Nordreisa vedtok i et hastevedtak torsdag å selge seg ut av AS TIRB.

Boreal Transport Nord eier 98,2 prosent av aksjene i selskapet, som er eneste eier av transportselskapet Cominor. Nå vil de kjøpe ut minoritetsaksjonærene og Nordreisa er én av dem.

Ingen innflytelse

Formannskapet vedtok i møtet torsdag enstemmig å selge de i alt 100 aksjene kommunene hadde. Anbefalingen fra rådmannen var å akseptere tilbudet om kjøp ettersom kommunens aksjepost var så ubetydelig at man ikke hadde reell innflytelse i selskapet.

- Det var ingen vits for oss å sitte på de aksjene. Noen i kommunestyret uttrykte sågar overraskelse over at vi fortsatte hadde disse aksjene. De trodde vi hadde solgt oss ut for lenge siden, sier ordfører Øyvind Evanger.

8.500 kroner

Boreal Transport Nord AS, som med aksjeloven i hånd har rett til å tvangsinnløse aksjene som eies av aksjeminoriteten, betalte 85 kroner per aksje og dermed fikk Nordreisa 8.500 kroner for aksjesalget. Det monner ikke spesielt mye for ROBEK-kommunen Nordreisa.

- Vi skal nok finne noe å bruke pengene på, ja, sier Øyvind Evanger.

Akseptfristen var satt til 22. februar og derfor ble aksjesalget behandet som en hastesak i formannskapet.