Kåfjord har høyest ledighet i Troms

Nord-Troms-kommunen har fire prosent arbeidsledighet.

Kommunehuset i Kåfjord  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Selv om arbeidsmarkedet i Troms ifølge nye tall fra Nav er uberørt av uroen i markedet lenger sør, så er det enkelte Nord-Troms-kommuner som har høyere ledighet enn landet for øvrig.

I første rekke er det snakk om Kåfjord, som bikket fire prosent arbeidsledighet ved utgangen av februar. Det er 1,7 prosentpoeng over gjennomsnittet for Troms og 0,7 prosentpoeng over landsgjennomsnittet på 3,3 prosent. Nest høyest ledighet i Troms finner vi i Kvænangen (3,3).

Storfjord har hatt lave ledighetstall veldig lenge og peker seg også denne måneden ut positivt med en ledighet på bare 1,9 prosent

Sammen med Oppland og Sogn og Fjordane har Troms lavest ledighet i landet. En stor offrentlig sektor, sterkt sjømatmarked og økende turisme bidrar til positivitet i Troms.

– I sentrale deler av fylket er det stor aktivitet, utbygging og optimisme. Både i Harstad og Tromsøområdet utvides både varehandel og byggeaktivitet. Det er godt for arbeidsmarkedet, og har mange positive ringvirkninger i områdene for øvrig, sier fylkesdirektør i NAV Troms, Stein Rudaa.