- En ære å få denne prisen

Virksomhetsleder Anita Jensen fikk Nordreisa kommunes Uglepris for 2015.

TAKKNEMLIG: Virksomhetsleder Anita Jensen (til venstre) ved Sonjatun Omsorgssenter fikk onsdag tildelt Ugleprisen for 2015 hos rådmann Anne-Marie Gaino.  Foto: Thomas Wahlgren

nyheter

Som sist prisen ble utdelt hadde Ugleprisen for 2015 også denne gang flere gode kandidater.

Da rådmann Anne-Marie Gaino onsdag troppet opp på Sonjatun Omsorgssenter med diplom, blomster og en kake som tydelig avslørte bakgrunnen for besøke, var det flere som skjønte hvem hovedpersonen var.

Blid, positiv og sterk

- Ugleprisen for 2015 hadde som i fjor flere gode kandidater, men én kandidat har spesielt pekt seg ut, kunne rådmann Anne-Marie Gaino fortelle til de ansatte som hadde samlet seg i et av senterets oppholdsrom.

- Vedkommende er alltid blid, positiv og sterk. Hun er tydelig, lyttende, omsorgsfull og trår til når det behøves. Kandidaten har videreutdanning i demensomsorg og har vært en pådriver i demensteamet gjennom sitt engasjement for denne pasientgruppen. Hun er også opptatt av å skape samhold mellom ansatte og at ansatte skal ha faglig utvikling.  Dette har skjedd gjennom bla involvering i demensprosjekter, noe som har resultert i at Sonjatun omsorgssenter fikk Demensprisen i Troms for 2010, fortsatte rådmannen.

Takket alle

Med disse ordene fra rådmannen var de fleste blikkene nå festet på virksomhetsleder, Anita Jensen.

- Jeg må jo si at det er en ære å få denne prisen, det er det ikke alle som har fått - og jeg må takke alle de som har stemt på meg, sa Anita Jensen etter å ha tatt i mot gavene fra rådmannen.

Nordreisa kommune deler hvert år ut ”Ugleprisen” til en ansatt som ”gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service”.

2014-VINNEREN: - Vi er et team

Delte æren

Virksomhetslederen var derimot klar på at hun ikke ville ta æren alene.

- Du er ingen leder uten at du har noen å lede, og arbeidsplassen hadde ikke vært den samme uten alle de som jobber her. Så jeg må dele denne med alle sammen, sa hun i sin takketale og foreslo å henge opp diplomet på veggen.

- Da kan alle henge lapper med navnet sitt på den. Det er klart at det å bli Ugle er stort - men jeg anser alle her som å være en del av Ugleklubben. Uten dere hadde jeg ikke fått denne, sa Jensen til de ansatte.