- Å skape en god gründerånd blant unge er viktig

Entreprenørskapsprosjektet "hoppIDÉ" samlet tirsdag et hundretalls personer på sin kickoff i Olderdalen.

FORNØYD Rebecca Ørnebakk og Stian Forsaa fra Nordkjosbotn videregående skole var to av mange skoleelever som deltok på ”hoppIDÉ” kickoff i Olderdalen denne uka. 

nyheter

Prosjektet er delt inn i tre deler, hvor en tar for seg grunnskolen, en videregående og den siste delen unge innovatører.