Markerer kvenfolkets dag med filmpremiere

Publikum får for første gang muligheten til å se kortfilmen "SISU - Din indre styrke" 16. mars.

SISU Aase Olsen har hovedrollen i filmen SISU som får premiere på kvenfolkets dag 16. mars. Her i en av sekvensene til filmen. 

Daglig leder ved Halti kvenkultursenter IKS, Pål Vegard Eriksen.  Foto: Thomas Wahlgren

nyheter

Kvenfolkets dag vil være den eneste muligheten du har til å se filmen på det store lerretet i kultursalen, men den skal i tiden fremover også vises regelmessig som en del av en videoinstallasjon på Halti.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i fjor 200.000 kroner over statsbudsjettet i støtte til videoinstallasjonen som skal brukes i kvenkultursenterets formidlingsarbeid.

Bak produksjonen står Rampelys AS og Motiv Film AS.

- Dette er et digitalt formidlingsprosjekt hvor tanken har vært, at besøkende til Halti skal kunne gå inn i rommet vi blir å vise filmen, og på en måte får formidlet om kvensk kultur - uten at vi trenger å være der, sier daglig leder ved Halti kvenkultursenter IKS, Pål Vegard Eriksen.

Litt annet fokus

Han forteller at prosjektet har endret seg litt underveis i prosessen.

- Tanken var først at vi skulle kjøre en videoinstallasjon på tre skjermer, men det endte opp med at det blir én skjerm. Det har litt praktiske årsaker - og litt kostnadsbaserte årsaker, men med såpass lite midler og det resultatet vi har fått er vi kanonfornøyd. Produsentene har gjort en meget god jobb, sier Eriksen.

Filmen er også tenkt å kunne benyttes i undervisning for skolene.

- Når vi får skoleklasser på besøk, har vi tenkt å utarbeide oppgaver til filmen. Det har litt å gjøre med å kunne bevisstgjøre skoleelevene om at også kvener har vært gjennom en fornorskningsprosess. Vi har også hatt et ønske om å dreie fokuset litt, fordi det i den kvenske revitaliseringsprosessen - ved at man klager over at språk og kultur forsvinner, kanskje kan ha blitt opplevd som litt sutrete, sier Eriksen.

- Ikke gi opp

Han forteller at de med filmen har prøvd å snu det hele om til noe positivt.

- Når du ligger nede, er SISU stemmen inne i hodet ditt som sier at du ikke må gi opp. I morgen kommer en ny dag. SISU skal også være en peker framover. Mange kvener har gitt opp det å ivareta språket, de føler på en måte at det er håpløst - de bare lever og er norsk. Men man trenger ikke gi opp, sier Eriksen.

Aase Olsen og datteren Irene Dalvik Olsen har hovedrollene i den nye filmen som skal vises.

- I tillegg har kvenkultursenteret sammen med ihana! kjørt et kurs i digital historiefortelling med medieklassen på videregående. De arbeider nå med korte digitale historiefortellinger med kvensk som tema. Disse blir vi også å vise på kvenfolkets dag. Kaffe og kake blir det også - men ingen festtaler denne gang. Alle vi har spurt var opptatt, ler Eriksen.

Lørdag 12. mars har du forøvrig muligheten til å tyvstarte markeringen med et aldri så lite kulturinnslag. Da besøker nemlig tornedalsgruppa "Jord" Halti kulturscene.