Fellesmøte om kommunesammenslåing

Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa skal neste uke ha møte kommunesammenslåing.

FELLESMØTE Møtet vil bli holdt på Halti Kulturscene. Innbyggerne i de fire kommunene er oppfordret til å delta som tilhørere.  Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

Onsdag neste uke vil det bli holdt fellesmøte for kommunestyrene i Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Agendaen for møtet er utredning av kommunesammenslåing ved prosjektleder i Pwc, Geir Are Nyheim, Nils Aarsæther vil presentere kommunereform og småkommunened fordeler i lys av forskningsresultat og Fylkesmann Bård M. Pedersen skal snakke om status for kommunereformen i Troms.

På Nordreisa kommunes hjemmeside blir innbyggere i Nord-Troms 4 oppfordret til å delta som tilhørere.

Møtet vil bli holdt på Halti kulturscene og det vil bli direkteoverført. Møtet vil og bli tilgjengelig som opptak i ettertid.