Kommunesammenslåing i Nord-Troms:

Klart flertall for nei

Det var en høyst uoffisiell måling, men noen stor begeistring for kommunesammenslåing i Nord-Troms er det ikke.

NEGATIV: Det store flertallet av kommunestyrepresentantene stemte nei til sammenslåing av kommunene i Nord-Troms.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

KONGENS MANN: Fylkesmann Bård Pedersen.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

På uhøytidelig meningsmåling gjort via mobiltelefon i salen på Halti i dag ble nemlig de fremmøtte kommunestyrerepresentantene spurt hva de ville stemt hvis det var avstemning om kommunesammenslåing i dag.

Representantene for de fire kommunestyrene i Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord og Nordreisa var om ikke unisont negative, så i alle fall ganske lunkne til sammenslåtte kommuner i Nord-Troms.

39 av 62 stemte nei - uansett alternativ for sammenslåing. 12 svarte ja, mens 11 svarte vet ikke.

LES OGSÅ: Anbefalte sammenslåing

Må se inn i fremtiden

Fylkesmann Bård Pedersen, selv fra Nordreisa, var fra talerstolen klar på at han mener større kommuner i Troms er lurt i framtiden, men fikk ikke bare gehør fra salen på det budskapet.

- Følte du som det var å tale for døve ører i dag?

- Nei, det vil jeg ikke si. Men man har en særegen evne til å ikke se inn i framtiden i tilstrekkelig grad. Hvis man ser seg tilbake 40 år til hvordan Nord-Troms var da og så ser tilsvarende 40 år fram i tid fra nå, så skjønner man kanskje at ting må gjøres annerledes i framtiden, sier Pedersen.

Han viste i fremlegget sitt at befolkningsutviklingen i Nord-Troms på mange måter er dyster. Antallet personer over 80 år øker drastisk fram mot 2040, mens andelen yrkesaktive målt mot andelen pensjonister går ned.

Større strukturer

- Mener du at kommunepolitikerne i Nord-Troms bør gå for denne sammenslåingen?

- Det er nødvendig at man får en større kommunestruktur i Troms. Om det betyr at alle fire kommunene slår seg sammen eller om det blir et mindre utvalg skal jeg ikke si noe om. Men de forholdene vi har pekt på er så tungtveiende at det påkaller en større kommunestruktur, sier Pedersen og peker på blant annet tilgangen til fagpersonell.

Ikke synd i kommunene

Flere har påpekt at man har dårlig tid til å gjennomføre så store prosesser som en eventuell kommunesammenslåing er. Men der er ikke fylkesmann Pedersen spesielt medfølende.

- At man har det travelt nå, er helt selvforskyldt. Så der syns jeg ikke synd i kommunene. Hele kommunesammenslåingsprosessen har hatt en kaldstart i Nord-Troms, men vi ligger ikke generelt dårligere an i Troms når det gjelder tidsfristene enn i resten av landet, sier Bård Pedersen.

Innen 1. juli skal kommunestyrene ha bestemt hva de vil gjøre.