- En av de viktigste avgjørelsene vi tar for framtiden

Ordfører i Nordreisa kommune, Øyvind Evanger, oppfordrer alle som har mulighet til å stille på folkemøtene om ny kommunestruktur.

VIKTIG Ordfører i Nordreisa kommune, Øyvind Evanger, oppfordrer så mange innbyggere som mulig å stille opp på de kommende folkemøtene om kommunesammenslåing.  Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

I alt skal det gjennomføres tre folkemøter denne måneden, på henholdsvis Storslett 11. april, Oksfjord 12. april og i Rotsund 18. april.

- Det viktige er at folk møter, at vi får opp engasjementet, men også at folk - når det blir folkeavstemning 25. mai, vet hva de stemmer på. Det handler ikke bare om at vi skal være alene eller slå oss sammen. Det er faktisk også et bakteppe i kommunereformen i forhold til oppgaver, økonomi, framskriving i folketall og alle disse tingene, sier Evanger.

Engasjement vektlegges

Ordføreren forteller at fylkesmannen har uttalt at han på egen kjøl vil legge fram en vurdering om hva som bør gjøres.

- Har man gode prosesser og kan vise til at det har vært et engasjement i lokalsamfunnet, så vil standpunktet som kommunene selv kommer fram til vektlegges mer, sier Evanger.

- Det vi skal gjøre nå er kanskje en av de viktigste avgjørelsene vi tar for framtiden, så det er viktig at folk møter opp, sier sin mening - og ikke bare lar det passere, føyer han til.

Møtene vil bli lagt opp på den måten at det først vil bli gitt en presentasjon om den utredningen som er gjort. Deretter slippes folk til ved at man åpner for debatt.

Forhåndsstemmer

Første folkemøtet vil finne sted på Halti. Har du derimot ikke mulighet til å stille, vil presentasjonen av sammenstillingen også ligge på nett.

- Det skal også bli opprettet en egen fane på hjemmesiden som omhandler kommunereformen, og at man på den måten enkelt skal finne fram hvis det er noe man lurer på, sier Evanger.

Kommunen åpner også opp for at det skal være mulig å forhåndsstemme. I tillegg poengterer han at også 16-åringer kan stemme.

- Men på selve valgdagen vil det kun bli mulig å stemme på samfunnshuset her på Storslett. Dette har litt med organisering og kostnader å gjøre, avslutter ordfører i Nordreisa kommune, Øyvind Evanger.