Følg folkemøtet direkte på internett

Har du ikke mulighet til å delta på folkemøtet om kommunesammenslåing i dag, kan du følge det via nett på Nordreisa kommunes hjemmesider.

Halti kulturscene på Storslett i Nordreisa kommune.  Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

Nordreisa kommune ønsker å involvere så mange som mulig i debatten, og strømmer derfor hele møtet direkte.

- Vi har i utgangspunktet invitert alle innbyggerne til å komme ned på Halti, men det er ikke alle som har mulighet til å komme dit, sier Ellinor Evensen på Servicetorget i Nordreisa kommune.

I tillegg til å følge møtet, åpner kommunen også opp for at du kan stille spørsmål underveis på Facebook.

- Vi prøver oss på det, og vil så godt vi kan svare på de spørsmålene som kommer inn, sier Evensen - men hun gjør oppmerksom på at det kan være varierende hvor fort ting blir å gå.

- Stiller for eksempel noen i salen det samme spørsmålet, vil det ikke bli besvart på nett, så det er greit at folk følger med begge steder, sier Evensen.

Engasjement fra ungdom viktig

Folkemøtet begynner klokken 18.00 i kveld.

- Vi håper at masse folk kommer. Viktig er det også at våre 16-åringer stiller opp. Det er en av grunnene til at vi er på Facebook, men det er greit at de også møter opp i salen. Sitter du her, kan du rekke opp hånden, reise deg opp og få ordet. Du vil kunne slippe lettere til, sier Evensen.

Du har forøvrig mulighet til å delta på to folkemøter til de neste dagene. Allerede i morgen kveld, er det satt av tid på Oksfjord grendehus.

Mandag 18. april arrangeres det tredje og siste folkemøte på Rotsundelv Samfunnshus.