Beskjedent med folk på folkemøte

Knapt femti personer tok turen til Halti for å kommentere kommunesammenslåing.

GLISSENT: Kun ett femtitalls personer møtte fram da Nordreisa kommune holdt folkemøte om kommunesammenslåing på Storslett, mandag ettermiddag.   Foto: Kjetil Nielsen Skog

BEKYMRET: Dorit Andersen var bekymret på vegne av de eldre, og fryktet en storkommune kan medføre at eldre havner i omsorgsboliger og aldershjem langt fra hjemplassen og pårørende.   Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

Mandag kveld var vel femti personer samlet i storsalen på Halti til folkemøte om eventuell kommunesammenslåing.

Møtet startet med at rådmann Anne Marie Gaino gikk gjennom rapporten fra PwC og hvilke konklusjoner konsulentene har kommet til i forhold til sammenslåing med Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen, eller kun en felleskommune bestående av Skjervøy og Nordreisa.

Her finner du hele rapporten!

I etterkant av framlegget åpnet ordfører Øyvind Evanger for spørsmål fra publikum. Det skulle vise seg at helse var et av de temaene flest hadde spørsmål om.

– Kan vi risikere at eldre fra Nordreisa blir plassert eksempelvis i Olderdalen eller Burfjord som følge av plassmangel på Storslett, undret Dorit Andersen.

Nordreisa-eldre til Kåfjord?

Pensjonisten fra Storslett var også kritisk til hva et regjeringsskifte kan bety for hele sammenslåingsprosessen.

LES OGSÅ: Anbefaler sammenslåing

Rådmann Gaino bekreftet at man i en storkommune kan komme til å utnytte ledige plasser på tvers av gamle kommunegrenser, men understreket samtidig at dette var opp til et kommende nytt kommunestyre.

– Hva eventuelle regjeringer gjør, kan ikke stoppe denne prosessen, sa ordfører Øyvind Evanger.

Nye prioriteringer

Karl Matthis Nyheim, kommunestyrerepresentant for MdG, deltok i møtet som tilhører. Han stilte spørsmål ved prioriteringer i en storkommune.

– Vi vet at Skjervøy er god på barnehage, Kåfjord på kultur og så videre. Kan folk i disse kommunene risikere et dårligere tilbud som følge av andre prioriteringer?

Både ordfører Øyvind Evanger og rådmann Anne Marie Gaino bekreftet dette.

– Det er jo noe av det vi skal forhandle om, men som det til syvende og sist er et nytt kommunestyre for en storkommune som bestemmer, sa de to.

Tirsdag er det folkemøte i Oksfjord og den 18. blir det holdt møte i Rotsund.