Vil forhandle med Storfjord

Ordføreren ønsker utkast til intensjonsavtale.

SKEPTISK Ordfører Dan-Håvard Johnsen har liten tro på at Lyngen slår seg sammen med enten Tromsø eller Kåfjord.  Foto: Arne Teigen

nyheter

Dan-Håvard Johnsen (LTL) ønsker at Lyngen og Storfjord forhandler fram utkast til intensjonsavtale.