Frykter opprivende samisk-debatt igjen

Kåfjord-ordfører Svein O. Leiros vil ha en ny storkommune automatisk inn i forvaltningsområdet for samisk språk.

Kåfjord-ordfører Svein O. Leiros.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Han liker ikke signalene fra departementshold at hvis Kåfjord slår seg sammen med andre kommuner, så må nykommunen igjennom en ny søkeprosess for å innlemmes i det samiske språkområdet.

– Vi fikk signaler om dette fra statssekretær i Kommunaldepartementet Anne Karin Olli på et møte i Tromsø i forrige uke; at en ny storkommune må søke på nytt. Men det vil jeg på det sterkeste fraråde sier Leiros.

Opprivende debatt

Kåfjord er som kjent en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Det er ingen av nabokommunene.

Les saken: - Tilgangen på samisklærere er problemet

– Alle som husker hvordan det var i Kåfjord på nittitallet, med skilt som ble skutt på og skrudd ned, skjønner at vi ikke vil tilbake dit. I Kåfjord har vi ro omkring disse tingene og vi har forsonet oss med at man er i forvaltningsområdet. Jeg frykter at en ny søkeprosess vil kunne skape en ny opprivende debatt omkring det samiske. Det bekymrer meg, sier Leiros.

Han viser til at utgangspunktet for at man ønsket seg inn i forvaltningsområdet var klart.

– Kåfjord var i sin tid et av områdene der fornorskningsprosessen slo hardest ut. Vi ønsket at Kåfjord skulle ta opp sin identitet og dermed styrke vår kultur, sier Leiros.

Hele kommunen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen understreker at Sametinget vil ha sammenslåtte kommuner inn i det samiske forvaltningsområdet i de tilfeller der en av kommunene allerede i dag er inne. Og det må skje automatisk ved sammenslåing.

- Sametingsrådet har fra starten av vært tydelig på det: I de tilfeller der en kommune innenfor forvaltningsområdet slår seg sammen med kommuner utenfor forvaltningsområdet, så må hele den nye kommunen bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk, sier Thomassen.

Hun opplever imidlertid ikke å ha fått gjennomslag for det forslaget i Kommunaldepartementet.

Lite gehør

– Vi har foreslått at den nye kommunen går inn i forvaltningsområdet for samisk språk og så får to-tre år på seg til å tilpasse seg. Det har vi ikke fått gehør for fra departementet og regjeringen. De foreslår i stedet at den delen av nykommunen som var innenfor forvaltningsområdet, forblir innenfor mens resten av kommunen fremdeles kan stå utenfor. Men det mener vi er uheldig. Den enkelte same får da ulike rettigheter ut ifra bostedet man har i nykommunen. Det er ikke en forbedring av samenes rettigheter, slik kommunalministeren har vært tydelig på at kommunereformen skal være, sier Thomassen.

Hun sier kommunaldepartementet og kommunalminister Jan Tore Sanner nå må tydeliggjøre hva de mener.

– Det må komme tydelig fra kommunalministeren om det er sånn at man må søke på nytt eller ikke. Det er også en sjanse for departementet til å få litt positivitet omkring kommunereformen, sier Thomassen.